BI-lösningar

Rapportering och ekonomisk planering

BI-lösningar – Förbättra rapportering och ekonomisk planering

Information som rör affärsbeslut är ofta utspridd över flera olika system och Excel-ark, vilket gör det svårt för företag att få en övergripande bild av verksamhetens nuläge. Ett företags strategiska och operationella beslut kan inte baseras på lösa antaganden. Business Intelligence (BI) baseras på korrekt data i realtid och är därför ett måste för moderna verksamheter.

Business Intelligence är lösningen på företagets utmaningar kring databearbetning. Det syftar till att utveckla och optimera processerna för beslutsfattandet och är lösningen till ledningens behov av måluppföljning.

Relevanta data samlas in från olika system till datalager i rapporteringssyfte. Data kombineras, redigeras och bearbetas för att tillgodose företagets rapporteringsbehov. BI-lösningar möjliggör samtidig visualisering och dataanalys från olika källor via en enda vy.

Webinar: Does finance need a dedicated BI-tool?

Välkommen att delta i vårt webinar den 12e april!

Var med på ett 30-minuters webinar och upptäck hur vår Staria BI & Planning-lösning har gett Orthex Group en heltäckande lösning för både ledningsrapportering och planering, samt hur lösningen har främjat meningsfulla diskussioner om ekonomi. Utöver det får du även ta del av en översikt av Staria BI & Planning.

Webinaret kommer att hållas på engelska.

Läs mer och anmäl dig här!

Planering och prognostisering

Det har skett stora förändringar inom området ekonomisk analys och rapportering. Traditionell rapportering fokuserade på att förmedla resultat av historiska data från tidigare perioder medans moderna BI-lösningar handlar om att rapportering i realtid och prognoser. Modern ekonomiadministration fokuserar på att förutse framtiden. Processerna blir enklare när fler människor med olika användarrättigheter involveras i budgetering och prognostisering via molntjänster. Behovet av att kunna använda moderna lösningar ökar.

Forecasting
Starians

Fördelarna med BI-lösningar:

  • Lätta att använda
  • Minskar felfrekvensen avsevärt
  • Möjliggör kombination av företagsprognostisering och delbudgetar
  • Mindre tidskrävande processer för budgetering och prognostisering
  • Hjälper till att skapa egna ”best practice”-metoder
  • Modellering och skalbarhet
  • Det är lättare att involvera fler personer
Staria BI & Planning, Huubia

Staria BI & Planning

Staria BI & Planning är en molnbaserad lösning för affärsintelligens och planering som underlättar för företag att hantera data. Samma plattform kan också användas till budgetering.

LÄS MER
Staria BI & Planning, Huubia

Boka en kostnadsfri Staria BI & Planning demo

BOKA EN DEMO >>>

Hjälp med att få ordning på din ekonomiska planering

Vi hjälper dig att identifiera och välja de bästa verktygen för din informationshantering. Vi kan även utföra rapportering av verksamheten på uppdrag av företaget. Tillsammans skapar vi processer för budgetering och prognostisering som är skräddarsydda för företagets behov.

Underhåll av BI-lösningar

Med en extern tjänst kan du garantera att dina BI-lösningar fungerar smidigt och att dina processer fungerar. BI-lösningar innehåller viktig information om verksamheten, så det är avgörande att lösningen utvecklas och underhålls över tid.

Vänligen kontakta oss, vi hjälper dig gärna!

Få mer information kring hur vi kan hjälpa dig att modernisera din verksamhet och vara fortsatt konkurrenskraftig.

Dennis Laakso


Dennis Laakso

Growth Ambassador

dennis.laakso@staria.com
Tel: +358 44 320 0366