StariaFlow

Effektivitet utan gränser med vår automatiserade fakturalösning

Maximera avkastningen på din investering i NetSuite

StariaFlow är en automatiserad fakturalösning som är inbyggd i NetSuite, vilket eliminerar behovet av en extern lösning. Processen för att godkänna fakturor är smidig, snabb och säker eftersom all fakturarelaterad data är säkert lagrad och alla användarhandlingar sker i samma system.

Med StariaFlow kan företag frigöra resurser från repetitiva uppgifter och koncentrera sig på mer värdeskapande aktiviteter.

StariaFlow är utvecklat av erfarna bokförings- och NetSuite-experter från en prisbelönt NetSuite-partner. StariaFlow utvecklas ständigt tillsammans med våra kunder för att möta behoven hos internationella snabbväxande organisationer.

Lämna en kontaktförfrågan
StariaFlow

Varför StariaFlow

Spara tid

Frigör resurser från repetitiva uppgifter.

Inbyggd i NetSuite

Arbeta bekvämt inom en enda programvara.

Skalar när du växer

Få en lösning på företagsnivå från start.

Säkerhet

All data inom en och samma miljö.

Använd utan gränser

Lösningen är Europa-redo.

Hur fungerar StariaFlow?

1. Staria Capture initierar fakturaprocessen genom att ta emot leverantörsfakturor via e-post och fånga upp data från bilagan. Elektroniska fakturor stöds också.

2. Staria Posting AI utökar denna leverantörsfakturadata med tidigare företagsspecifika kostnadsföringar.

3. Fakturaadministratören registrerar eller granskar leverantörsfakturor med INFlow i NetSuite. Det finns inget behov av ytterligare programvara.

4. Eftersom INFlow finns i kundens NetSuite-miljö, godkänner slutanvändare leverantörsfakturor i en lättanvänd godkännandeportal som är inbyggd i NetSuite. Den som godkänner behöver inte ha NetSuite-användarlicens.

5. Staria Banking gör det möjligt för dig att släppa en säker betalningstransaktion till din bank och elektroniska betalningar till dina leverantörer efter att leverantörsfakturan har godkänts i INFlow.

Staria Capture

Staria Posting AI

INFlow

NetSuite

Staria Banking

Kundupplevelser

“INFlow SuiteApp hjälper oss att automatisera flödet av inkommande fakturor. Flödet är lätt att sätta upp och lätt att förstå. INFlow förvandlar processen för inkommande fakturor till en enkel uppgift!”, säger Asbjørn Sundodden, finansdirektör på Trimtex.

Titta på videon för att se hur Trimtex använder NetSuite och Starias SuiteApp-lösningar.

Beräknade fördelar

70%

Automatiseringsgrad på registreringen av leverantörsfakturor, vilket frigör resurser för mer värdeskapande uppgifter.

50%

Automatiseringsgrad på direktbetalningar, vilket bidrar till att spara tid.

40%

Insparade kostnader med en volym av 2500 månatliga leverantörsfakturor genom att använda StariaFlow med AI.

Välj de moduler du behöver

StariaFlow består av olika moduler. Beroende på dina behov kan du välja vilka moduler som bäst passar din organisations fakturabehov. De bästa resultaten uppnås dock med hela StariaFlow-paketet, som inkluderar Staria Capture, Staria Posting AI, INFlow och Staria Banking.

Staria Capture

Sömlös mottagning av leverantörsfakturor.

Staria Posting AI

Utöka din leverantörsfakturadata med Staria AI.

INFlow

Godkänn dina fakturor med INFlow i NetSuite i en fakturaadministratörsvy eller en strömlinjeformad slutanvändarportal.

Staria Banking

Automatisera din bankprocess med Staria Banking.

Vänligen kontakta oss, vi hjälper dig gärna!

Få mer information kring hur vi kan hjälpa dig att modernisera din verksamhet och vara fortsatt konkurrenskraftig.

Jimmy Lofstrom


Jimmy Löfström

International Growth Director

jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Robin Kurten

Robin Kurtén
Growth Ambassador

robin.kurten@staria.com
+46 70 345 5268

Jimmy Lofstrom

Jimmy Löfström
International Growth Director
jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Robin Kurten

Robin Kurtén
Growth Ambassador
robin.kurten@staria.com
+46 70 345 5268