Tjänster för franchise- och detaljhandelsföretag

Enhetlig rapportering, optimerade processer och ett
team av experter möjliggör hela företagets framgång .

Enhetlig och jämförbar information från alla enheter

Starias franchisingkoncept hjälper dig med din verksamhetsstyrning genom att leda de individuella entreprenörerna mot de finansiella mål som styrelsen har fastställt. Ditt team förser dig med enhetlig och jämförbar information från alla enheter. Det är en aktiv tjänst där du har en dedikerad kontaktperson.

Ur ett Chain Management perspektiv, är insamling av finansiella data från olika källor en tidskrävande utmaning. Detta gäller särskilt om du använder dig av olika lokala redovisningsbyråer. Med rätt verktyg och expertis kan du bli mer tidseffektiv och skapa dig en tydlig och enhetlig bild av hela verksamhetens finansiella situation.

Administration i linje med dina mål

Med vårt tjänstekoncept för franchise- och butiksskejdor kommer du att få tillgång till jämförbar information i realtid om ditt detaljhandelsbolags finansiella situation. Varje entreprenör har en tilldelad finansiell expert som regelbundet kontakter entreprenören, går igenom den senaste periodens ekonomi och svarar på deras frågor. Detta säkerställer att den finansiella administrationen fungerar i enlighet med kedjans mål. De olika entreprenörerna är aktivt informerade om förändringar i lagstiftningen och målen. Ledningen av kedjan har tillgång till den information de behöver, när dom behöver den.

Administration i linje med dina mål

Med vårt tjänstekoncept för franchise- och butiksskejdor kommer du att få tillgång till jämförbar information i realtid om ditt detaljhandelsbolags finansiella situation. Varje entreprenör har en tilldelad finansiell expert som regelbundet kontakter entreprenören, går igenom den senaste periodens ekonomi och svarar på deras frågor. Detta säkerställer att den finansiella administrationen fungerar i enlighet med kedjans mål. De olika entreprenörerna är aktivt informerade om förändringar i lagstiftningen och målen. Ledningen av kedjan har tillgång till den information de behöver, när de behöver den.

Säkerställer enhetlighet och jämförbarhet

Genom att centralisera ekonomi- och lönehantering till Starias serviceteam, säkerställer du enhetlighet och jämförbarhet av kedjans finansiella status. Att få finansiell information i realtid, pålitligt och enhetligt möjliggör för kedjans ledning att jämföra resultat, få mer detaljerad och korrekt information oberoende av kedjans utveckling och reagera snabbt på förändringar.

Det här får du som franchise- eller detaljhandelsföretag:

  • Enhetliga processer och rapportering
  • Ett tilldelat team och namngiven kontaktperson
  • Modernt och kostnadseffektiva system
  • EN pålitlig och aktiv partner

Kontakta oss direkt eller fyll i formuläret.

Få mer information kring hur vi kan hjälpa dig att modernisera din verksamhet och vara fortsatt konkurrenskraftig.


Robin Kurtén

NetSuite ERP Solutions, Financial Services | Staria AB

robin.kurten@staria.com
Tel: +46 (0)703 45 52 68