Tjänster för franchise- och detaljhandelsföretag

Enhetlig rapportering, optimerade processer och ett
team av experter möjliggör hela företagets framgång.

Enhetlig och jämförbar information från alla enheter

Starias franchisingkoncept hjälper dig med din verksamhetsstyrning genom att leda de individuella entreprenörerna mot de finansiella mål som styrelsen har fastställt. Ditt team förser dig med enhetlig och jämförbar information från alla enheter. Det är en aktiv tjänst där du har en dedikerad kontaktperson.

Ur ett Chain Management perspektiv, är insamling av finansiella data från olika källor en tidskrävande utmaning. Detta gäller särskilt om du använder dig av olika lokala redovisningsbyråer.

Med rätt verktyg och expertis kan du bli mer tidseffektiv och skapa dig en tydlig och enhetlig bild av hela verksamhetens finansiella situation.

Staria Franchising
Kiinteistömaailma

Staria och Kiinteistömaailma skapade ett koncept för modern ekonomiadministration
– partnerskap och gemensam utveckling

Outsourcing av ekonomiadministrationen till Staria genomfördes genom att skapa ett eget servicecenter åt Kiinteistömaailma. De sköter ekonomi- och löneadministrationen åt alla franchisetagare enligt kedjans koncept. Ledningen får en transparent och enhetlig bild både av kedjans och de enskilda företagens ekonomiska läge.

Läs mer >>>

Administration i linje med dina mål

Med vårt tjänstekoncept för franchise- och butiksskejdor kommer du att få tillgång till jämförbar information i realtid om ditt detaljhandelsbolags finansiella situation.

Varje entreprenör har en tilldelad finansiell expert som regelbundet kontakter entreprenören, går igenom den senaste periodens ekonomi och svarar på deras frågor. Detta säkerställer att den finansiella administrationen fungerar i enlighet med kedjans mål.

De olika entreprenörerna är aktivt informerade om förändringar i lagstiftningen och målen. Ledningen av kedjan har tillgång till den information de behöver, när dom behöver den.

Staria Franchising

Det här får du som franchise- eller detaljhandelsföretag:

  • Enhetliga processer och rapportering
  • Ett tilldelat team och namngiven kontaktperson
  • Modernt och kostnadseffektiva system
  • EN pålitlig och aktiv partner

Säkerställer enhetlighet och jämförbarhet

Genom att centralisera ekonomi- och lönehantering till Starias serviceteam, säkerställer du enhetlighet och jämförbarhet av kedjans finansiella status. Att få finansiell information i realtid, pålitligt och enhetligt möjliggör för kedjans ledning att jämföra resultat, få mer detaljerad och korrekt information oberoende av kedjans utveckling och reagera snabbt på förändringar.

Vänligen kontakta oss, vi hjälper dig gärna!

Få mer information kring hur vi kan hjälpa dig att modernisera din verksamhet och vara fortsatt konkurrenskraftig.

Jimmy Lofstrom


Jimmy Löfström

International Growth Director

jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Robin Kurten

Robin Kurtén
Growth Ambassador

robin.kurten@staria.com
+46 70 345 5268

Jimmy Lofstrom

Jimmy Löfström
International Growth Director
jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Robin Kurten

Robin Kurtén
Growth Ambassador
robin.kurten@staria.com
+46 70 345 5268