Shared Service Centre (SSC)

Ekonomiadministration som en tjänst

Hantering av ekonomiadministrativa-
och HR-processer

Staria´s Shared Service Center (SSC) koncept är en outsourcad tjänst som tillhandahåller omfattande hantering av företagets fullständiga ekonomiadministrativa- och HR-processer. Tjänsten erbjuder pålitligheten och engagemanget från en egen intern ekonomifunktion med enkelheten och flexibiliteten med en outsourcad tjänst. Tjänsterna implementeras som en Staria TruePartnership-tjänst och ett team kommer att bli tilldelat till ditt företag.

Ett tilldelat team av experter

Ert team består av ett antal experter som har den yrkeskunskap som krävs. De kommer löpande att utbildas av Staria för att säkerställa deras kompetens är uppdaterad. Vi är övertygade om att löpande processutveckling ger ömsesidig nytta. Ditt team hålls samman och leds av en styrgrupp som består av en chef från Staria och din egen företagsledning.

Tjänsten innehåller de nödvändiga moderna affärssystemslösningarna som behövs.

Fördelar med våra Shared Service Center:

 • En outsourcad funktion anpassad för företags behov
 • Kostnadseffektiv, transparent och skalbar lösning
 • En aktiv kontaktperson och tilldelad expertgrupp
 • Snabb och kostnadseffektiv implementation
 • Minskat behov av utbildning under uppstartsfas
 • Stöd och partnerskap för internationalisering

Staria´s verksamhetsorienterade stödfunktioner inkluderar:

 • Leverantörsreskontra
 • Faktureringsprocesser och betalningshantering
 • Inbetalningar och kundfordringar
 • Fakturering
 • Löneutbetalningar
 • Bokföring
 • Skräddarsydda rapporter för dina affärsbehov
 • Rapportering till myndigheter
 • Business controlling som en tjänst (vid behov)

En välskött ekonomiadminstration stödjer verksamhetsledning och styrning genom att tillhandahålla relevant och korrekt information i realtid. Den förbättrar och effektiviserar processer samt hjälper dig att prognostisera för framtiden.

Kontakta oss direkt eller fyll i formuläret.

Få mer information kring hur vi kan hjälpa dig att modernisera din verksamhet och vara fortsatt konkurrenskraftig.

Jimmy Lofstrom


Jimmy Löfström

International Growth Director

jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Ekonomiadministration


Robin Kurtén

Growth Ambassador

robin.kurten@staria.com
+46 70 345 5268

Jimmy Lofstrom

Jimmy Löfström
International Growth Director
jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Ekonomiadministration

Robin Kurtén
Growth Ambassador
robin.kurten@staria.com
+46 70 345 5268