Lönetjänster

Välj en effektiv och pålitlig partner för er lönehantering - lokalt och globalt

Lönetjänster

Välj en effektiv och pålitlig partner för er lönehantering för att underlätta era processer både lokalt och internationellt. Vår tjänst för löneadministration inkluderar beräkning samt utbetalning av lön, hantering av frånvaro och semester, processer för rättsliga procedurer, samordning av ersättare och en skalbar löneadministration.

Överlåt er lönehantering till våra experter

Starias tjänster för lönehantering är en agil lösning för er löneadministration. Ni får tillgång till våra experter som hjälper er att utveckla er lönehantering.

En skalbar lösning för ert företag

Den lönetjänst vi erbjuder passar alla företag, oavsett storlek eller bransch. Vi erbjuder expertkunskap inom löneadministration och använder samtidigt de senaste informationssystemen. Ni får tillgång till en tjänst som är optimerad för att möta era behov.

Ta hand om er främsta resurs

Det är ingen hemlighet att de anställda är nyckeln till att bygga en framgångsrik organisation. Hemligheten bakom att driva ett framgångsrikt företag är de anställda, och det är HR-avdelningens jobb att se till personalen och dess kompetens motsvarar ert behov. Tyvärr har tillväxtföretag sällan en egen HR-avdelning. Uppgifterna delegeras istället ofta till en anställd som hanterar dessa frågor utöver sina ordinarie arbetsuppgifter.

Även om ni inte har ett löpande behov av en HR-specialist så kan det uppstå utmaningar som innebär att ni behöver stöd. Våra tjänster inkluderar allt från långsiktiga lösningar där ni kan välja att outsourca hela er HR-funktion till oss, till dynamisk projektutveckling samt skräddarsydd och kontinuerlig utveckling av lönesystem.

Kontakta oss
Starians talking with coffee

HR-Tjänster

Med Staria får ni erfarna HR-specialister som genom effektiv personalförvaltning hjälper er att nå de era mål.
Vi erbjuder er ett brett utbud av HR-tjänster med en enda partner.

Ett dedikerat HR-team

Att outsourca HR-administrationen är en flexibel lösning som innebär att det alltid finns ett komplett och dedikerat HR-team när behovet uppstår.

Vi använder oss av ledande teknologi vilket innebär att vi kan erbjuda ett brett urval av strategiska samt operationella HR-tjänster såsom hjälp vid rekrytering, strategisk planering och intern omorganisering.

Ni kan få hjälp av våra konsulter vid till exempel anställningsavtal, förpliktelser mellan arbetsgivare och arbetstagare, personalutveckling, arbetsmiljö, HRM, projektutveckling, processoptimering och kompetensutvärdering.

Genom att outsourca era HR-tjänster får ni ett skräddarsytt team sammansatt för ert företags specifika behov. Alla samarbeten behandlas med transparens.

Konsultationstjänster där ni kan få hjälp att besvara alla era HR frågor.

Effektiva processer kan minska era kostnader och korta ner era ledtider. Starias HR-team erbjuder konsultation och workshops för att effektivisera era processer.

Att rekrytera topptalanger kräver skicklighet, ett brett nätverk och aktuell information. En framgångsrik och professionellt utförd rekrytering kan innebära stora kostnadsbesparingar varje år. Staria har en lång erfarenhet av rekrytering och genomför hundratals varje år inom olika branscher och funktioner.

Robotic Process Automation (RPA) automatiserar rutiner samt repetitivt och manuellt arbete. Roboten kan hjälpa er med exempelvis HR och lönedata i befintliga system, vilket reducerar kostnader och tid ni lägger på HR-processer. RPA fungerar som en virtuell assistent för era anställda, vilket frigör tid för mer komplexa arbetsuppgifter.
Starias partner vid utvecklingen av Robotic Process Automation är en av de världsledande experterna inom RPA, UiPath.

Vänligen kontakta oss, vi hjälper dig gärna!

Få mer information kring hur vi kan hjälpa dig att modernisera din verksamhet och vara fortsatt konkurrenskraftig.

Jimmy Lofstrom


Jimmy Löfström

International Growth Director

jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Robin Kurten

Robin Kurtén
Growth Ambassador

robin.kurten@staria.com
+46 70 345 5268

Jimmy Lofstrom

Jimmy Löfström
International Growth Director
jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Robin Kurten

Robin Kurtén
Growth Ambassador
robin.kurten@staria.com
+46 70 345 5268