Implementera RPA

I den här korta guiden kan du läsa mer om hur det går
till vid implementering av Robotic Process Automation

Kort guide till RPA
implementationsprocessen

När ni väl har tagit beslutet att investera i en RPA lösning, så är nästa steg implementationen. Som kund hos Staria visar vårt team av RPA specialister vägen och ser till att implementationen hanteras professionellt och med precision.

Vid en framgångsrik implementation så är den automatiserade processen väl definierad, implementerad och dokumenterad, allting fungerar tillförlitligt i en produktionsmiljö. Internt hos er finns en dedikerad person som förstår sig på den automatiserade processen och hanteringen av roboten. Denna person kan även identifiera eventuella förändringar av behov eller justeringar i robotens prestanda och rapporterar detta direkt till utvecklarna.

Värdet av Robotic Process Automation uppstår då era anställda kan överlämna ansvaret för repetitiva och manuellt utförda arbetsuppgifter till robotarna. Därefter så kan de använda den tiden till utveckling inom respektive områden och anta mer utmanande uppgifter, såsom att utveckling av processer eller förbättrad kundservice.

Tillvägagångssätt för implementation av RPA i verksamheten

Det finns två olika tillvägagångssätt då det kommer till att implementera RPA i företaget. Ni kan utveckla egna färdigheter med vår hjälp och support, eller överlämna ansvaret till våra experter. Där tar vi ett helhetsansvar och väljer vilka av era processer som skall automatiseras och inleder arbetet enligt stegen nedan.

Staria’s RPA implementation:

Det första steget i implementationsprocessen är att utbilda personalen i vad RPA är och hur det kan användas. Era anställda kan behöva tid att vänja sig vid idén av att ha en robot som kollega.

Vid en implementation av RPA uppstår förändring, roller tillkommer eller förändras, och en av de nya rollerna som uppstår är “robotägare”. “Robotägaren” är den person som har kunskap om processen både innan och efter implementationen, det är denna individ som kan och ska upptäcka avvikelser i processen för att eventuellt justera och optimera robotens arbete.Varje automation kräver en “robotägare”.

Nästa steg i processen består av att organisera en “process workshop”. Syftet med workshopen är att identifiera de processer som är lämpliga att automatisera. Workshopen genomförs med våra konsulter och de berörda individerna hos er.
Efter workshopen utvärderar vi de ideér som kommit upp och beslutar vilka processer som ska automatiseras. Det baseras på processens mognad, volym samt felmarginal vid det manuella utförandet.

Den eller de processer vi väljer kartläggs med hjälp av en av era anställda.

Det är nu vi utvecklar automationen i en testmiljö. Målet i detta steg är att “träna” roboten att utföra den planerade uppgiften och förbereda den på eventuella undantag inom processens ramar. Konceptvalidering tar normalt sett 5-7 dagar beroende på typ av process.
Efter konceptvalideringen genomförs ett pilottest i en skarp produktionsmiljö. Under den här fasen säkerställer vi att automationen som körs är korrekt samt letar vi efter nya ospecificerade undantag. Om det finns ett behov av justeringar så görs dessa ändringar nu.

Efter detta steg så skall automationen fungera tillförlitligt och alla utföranden är fullt spårbara.

Nu tas automationen i produktion.

När detta steg är slutfört, så är den redo att köras i skarp produktionsmiljö.
Om inget oväntat inträffar så tar pilot- och produktion 5-10 dagar att genomföra.

Vi bidrar med support för automationen i produktionsmiljön.
En effektiv och väl koordinerad implementation av processer innebär att ni som företag, snabbare kan dra nytta av fördelarna med RPA. Med Staria så utförs varje steg av implementeringen, från planering till produktion, enligt era företags behov och i samarbete med er.

Har du fler frågor kring RPA?


Matias Tiala
Robotics & AI

matias.tiala@staria.com
Tel +358 40 749 6176