Mässan Ekonomi och Företag är en relativt ny företeelse. Den gör en intressant ansats att vara en plats för inspiration kring viktiga ämnen för ekonomer och företagsledare med ekonomi i fokus. Det är roligt att se att någon vågar ta nya grepp och försöka skapa en mässa som verkligen försöker anpassa utbudet i en bra mix för en tydlig målgrupp. Jag tror att många av våra kunder är företag skulle ha stor nytta av att besöka mässan.

Vi har själva valt att vara med på mässan 2019 som går av stapeln i Kista den 25-26:e september. Vårt deltagande kommer främst att handla om att bidra med kunskap och lösningar kring ekonomiadministration och affärssystem för företag med internationella tillväxt ambitioner.

Flera av de utmaningar man möter, framför allt inom området ekonomiadminstration, är större och mer komplexa att hantera än vad många tror. Vi kommer att belysa dessa utmaningar på mässan och bidra med rekommendationer samt lösningar för hur dessa går att undvika.

Intressanta ämnen på mässan Ekonomi och Företag 2019

Antalet spännande ämnen som berörs under 2019 års mässa är många och variationen är stor. Allt ifrån entreprenörskap och organisationers välmående till skatteregler och IT-system.

Intressant att se att de har tagit in Annika Winsth som talare. Annika är en känd ekonom som pratar om handelskriget och konjunkturläget. Det går inte att sticka huvudet i sanden längre. Det gäller att förstå utvecklingen och hur vi behöver anpassa oss för dessa nya förutsättningar. Hon kommer även prata om viktiga teknik- och hållbarhetstrender. Ämnen som är intressant för många men kanske främst för företag med höga internationella tillväxt ambitioner.

Engagemang driver tillväxt i större omfattning än vad vi tror

Något som vi behöver lägga allt mer tid på för att lyckas med våra tillväxtambitioner är att säkerställa engagemang hos vår personal. Undersökningar visar att det inte står så bra till när det gäller engagemang på svenska arbetsplatser. Samtidigt visar de senaste årens omfattande forskning att det är nivån på engagemang hos personalen som driver tillväxt och lönsamhet i större omfattning än vad det flesta är medvetna om.

Talare på mässan

Mässan bjuder även på Johan Book som talare. Johan ligger bakom initiativet “Hej Engagemang” (www.hejengagemang.se) som driver dessa frågor med stor passion, bland annat genom en Podcast kring ämnet.

En annan intressant talare är Peter Hellgren som är VD och en av grundarna av det mycket framgångsrika tillväxt företaget Concid. Jag har själv haft nöjet att få intervjua Peter och kan konstatera att engagerade medarbetare har varit en av de viktigaste framgångsfaktorerna för Concid. Det har gjort det möjligt för dom att vinna årets Gassel (DI) 6 år i rad och årets Superföretag (Veckans Affärer) 7 år i rad.

Stora förändringar inom skatteområdet i Sverige

Under mässan får du också möjlighet att lära dig vad det är för stora och viktiga förändringar på gång inom skatteområdet.

Den nya regeringen har under kort tid börjat driva på en stor mängd förslag som kommer påverka de flesta företag. Det är en intressant trend som vi ser, och inte bara i Sverige. Just nu så sker det stora förändringar på många marknader inom området skatter och ekonomi. Den som inte hänger med och klarar av att hantera dessa förändringar kommer självklart att få problem med att växa sin verksamhet effektivt.

Några av de ändringar vi kan förvänta oss i Sverige de närmaste åren handlar om:

  • Förenklade 3:12 regler
  • Utökat RUT-avdrag
  • Skattereduktion för gåvor
  • Sänkta Socialavgifter
  • Sänkt aktiekapital
  • Ändrade momsregler vid varuhandel inom EU

Nu laddar vi för Ekonomi & Företag 2019

Vi på Staria ser mycket fram emot mässan och hoppas att ni ser det som en intressant mötesplats för att få ny inspiration och lösningar på de utmaningar ni har för att lyckats driva utvecklingen av era företag.

Vi ses i monter F:26!