Vad går att automatisera med RPA?

RPA gör det möjligt att strömlinjeforma processer och öka ett företags effektivitet. I bästa fall kan RPA reducera den tid som dina experter spenderar på repetitiva arbetsuppgifter med upp till 90 procent. I det här blogginlägget gör vi en ansats att beskriva vad man kan automatisera med RPA.Du kan också ladda ned vår guide, som [...]

2020-10-23T08:15:21+00:00augusti 14th, 2020|Blogg, Robotic Process Automation|

Vilket värde tillför RPA ditt affärssystem?

RPA (Robotic Process Automation) pratas det mycket om. RPA kan skapa stora värden genom att erbjuda automation av repetitiva arbetsuppgifter och verksamhetsprocesser som involverar IT-system. Det finns stora förväntningar från många att RPA ska kunna effektivisera många av de processer och arbetsuppgifter som involverar affärssystem. Några av dessa områden är: Hantering av kundärenden Ekonomiadministration [...]

2020-10-23T10:50:12+00:00februari 19th, 2020|Blogg, ERP Molntjänster, Robotic Process Automation|

Forum 4iT 2018 – Framtidssäkra ERP med AI och RPA

Det finns ett stort antal leverantörer kring affärssystem på den svenska marknaden. Det visar inte minst Herbert Nathans senaste rapport som presenteras på Forum 4 IT 2018. Hur man ska tänka kring val av system styrs av den kritiska funktionalitet man är i behov av och det beror till stora delar på typen av verksamhet. [...]

2020-10-19T10:04:12+00:00maj 4th, 2018|Blogg, ERP Molntjänster, NetSuite, Robotic Process Automation|

8 riktlinjer för att lyckas med Robotic Process Automation (RPA)

I Gartners rapport kring Robotic Process Automation belyser de nyckelutmaningarna med RPA samt ger rekommendationer på hur man som ledare ökar chanserna för ett lyckat RPA-projekt.Ett RPA-verktyg är utformat för att “härma” de manuella arbetsuppgifter som är rutinarbete för människan. Detta görs genom att använda en kombination av användargränssnitt (UI) interaktion eller identifieringsteknologi och en [...]

2020-10-23T11:02:46+00:00december 5th, 2017|Blogg, Robotic Process Automation|

Automatiserade processer skapar nya jobb

“Robotar tar människornas jobb” är ett välbekant uttryck. Denna debatt går långt tillbaka i tiden - den tekniska utvecklingen inom jordbruket ansågs ta jordbrukarnas arbete på samma sätt som uppfinningen av skrivmaskinen tog jobb från munkarna. Utvecklingen har även lett till att nya roller har vuxit fram, vilket till stor del är vad automatiseringsprocesser handlar [...]

2020-10-23T11:09:36+00:00november 9th, 2017|Blogg, Robotic Process Automation|
Go to Top