Forum 4iT 2018 – Framtidssäkra ERP med AI och RPA

Det finns ett stort antal leverantörer kring affärssystem på den svenska marknaden. Det visar inte minst Herbert Nathans senaste rapport som presenteras på Forum 4 IT 2018. Hur man ska tänka kring val av system styrs av den kritiska funktionalitet man är i behov av och det beror till stora delar på typen av verksamhet. [...]

8 riktlinjer för att lyckas med Robotic Process Automation (RPA)

I Gartners rapport kring Robotic Process Automation belyser de nyckelutmaningarna med RPA samt ger rekommendationer på hur man som ledare ökar chanserna för ett lyckat RPA-projekt. Ett RPA-verktyg är utformat för att “härma” de manuella arbetsuppgifter som är rutinarbete för människan. Detta görs genom att använda en kombination av användargränssnitt (UI) interaktion eller identifieringsteknologi [...]

By |2019-07-02T15:03:13+00:00december 5th, 2017|Blogg, Robotic Process Automation|

Automatiserade processer skapar nya jobb

“Robotar tar människornas jobb” är ett välbekant uttryck. Denna debatt går långt tillbaka i tiden - den tekniska utvecklingen inom jordbruket ansågs ta jordbrukarnas arbete på samma sätt som uppfinningen av skrivmaskinen tog jobb från munkarna. Utvecklingen har även lett till att nya roller har vuxit fram, vilket till stor del är vad automatiseringsprocesser handlar [...]

By |2019-04-10T11:08:26+00:00november 9th, 2017|Blogg, Robotic Process Automation|