Kraven för att leva upp till en korrekt internationell ekonomisk rapportering blir hela tiden allt tuffare. Det tillkommer nya krav som företag måste förhålla sig till. Det politiska klimatet och stora förändringar kring bland annat världshandel och hur verksamheter behöver bedriva sin verksamhet internationellt påverkar också reglerna för finansiell rapportering.

För ett svenskt bolag med internationella tillväxtambitioner, eller en redan betydande internationell verksamhet, gäller det att ligga ett steg före och kunna hantera dessa förändringar allt eftersom.

Utmaning för ekonomiadministrationen

Enligt en undersökning genomförd av EY¹ så finns en tydligt trend att ekonomisk- uppföljning och revision allt mer görs i realtid eller med mycket kortare intervaller. Det är en utmaning för ekonomifunktionen. Det kräver moderna integrerade system och en effektiv process för bokföring och redovisning. Dessutom måste det även kunna genomföras för en koncern med verksamhet i flera länder.

Några av de viktigaste utmaningarna som lyfts fram i undersökningen handlar om:

 • Datakvalitet
 • Förändringar i redovisnings- regler och standards
 • Ökad komplexitet i att hantera lokala och internationella regler

För att bli framgångsrik krävs att internationella tillväxtföretag:

 • böjar att se modern finansiell rapportering som en strategiskt tillgång så att det inte blir ett hinder för tillväxt
 • utnyttjar den senaste digitala tekniken och moderna system för att stötta arbetet
 • utmanar gamla arbetsmetoder och system för ekonomisk redovisning, uppföljning och revision.

Enligt EYs undersökning är ett stort hinder för att lyckas med att modernisera ekonomifunktionen att man sitter fast i gamla eller för enkla system. Det gäller att ha en plan på hur dessa nya teknologier ska utnyttjas och satsa rätt från början eller börja byta ut gamla system.

Några av de viktiga teknologier som en modern ekonomifunktion behöver börja nyttja är:

 • Mobila system
 • Datahantering i datorns arbetsminne
 • Prediktiv analys
 • Artificiell intelligence
 • Molnlösningar
 • Robotic Process Automation
 • Blockchain

Ett modernt molnbaserat affärssystem kommer att utgöra grunden för att lyckas. Det är även en av anledningarna till att allt fler tar steget och går över till dessa system. Ett exempel på ett sådant system är t.ex NetSuite. Trots att många fortfarande är tveksamma så är Sverige enligt EYs undersökning ett av de länder där man är minst orolig för att byta äldre affärssystem mot moderna molnlösningar.

Tveksamheter kring datasäkerthet

Tveksamheter beror främst på en osäkerhet kring datasäkerheten. För att hantera den oron gäller det att se över det avtal som molnleverantörer erbjuder och deras vilja att ta ansvar för datasäkerhet och tillgänglighet. Dessa system kommer i viss mån att själva skapa funktioner som gör det möjligt att dra nytta av många av dessa tekniker.

Det räcker dock inte med det. Många gånger så kommer det krävas en IT strategi som skapar en hel stack av programvaror som fungerar effektivt ihop och som alla utnyttjar dessa tekniker. Vi ser en liknande utveckling inom marknadsförings- och säljområdet där det snabbt uppstått en stor mängd system (MarTech och SalesTech) som nyttjar moderna tekniker som i stort sett är ett måste för att du ska lyckas driva en modern marknads- och säljorganisation.

Struktur för att hantera internationell ekonomisk rapportering

Vill du veta mer om hur du som organisation kan förbereda dig för hur ni ska hantera internationell ekonomisk rapportering? Här kan du ladda ned vår guide.

DOWNLOAD PDF

Du kan också studera hur man bör ställa krav på moderna molnbaserade affärssystem här.

Har du frågor, eller är du intresserad av att få en demo?

KONTAKTA OSS

_______________

¹Can innovative corporate reporting build trust in a volatile world?