Affärsverksamheten ställer högre krav, molntjänster är vardag och uppdaterad information är livsviktigt. Informationen måste kunna nås direkt, oberoende av tid och plats. Traditionella ERP-system motsvarar inte längre kraven från tillväxtföretag och ersätts av moderna affärsplattformar som stöder företagens tillväxt genom sin skalbarhet.

Intresset för NetSuites affärsplattform ökar hela tiden, och det finns goda skäl för det. NetSuite är utvecklat för att kunna skalas upp i takt med företagets tillväxt och strömlinjeforma kritiska processer. Detta ger företagen möjlighet att koncentrera sig på sin kärnverksamhet och snabbt reagera på marknadsförändringar. Affärssystem som NetSuite* erbjuder företagen verktyg för att snabba upp tillväxten och öka innovationerna.

*Gartner har redan för andra året i rad utsett NetSuite till ledande vid jämförelser av ekonomiförvaltningssystem. I undersökningen jämfördes system riktade till medelstora, stora och internationella företag. Läs mer om Gartners undersökning.

Gartner and NetSuite

Jämföra ERP-leverantörer

De som planerar att byta affärssystem måste också välja rätt leverantör för det. Valet kan vara svårt, men som tur är underlättas det av några perspektiv med direkt kundnytta.

Vid val av leverantör bör du ta hänsyn till:

  • förändringsledning
  • projektkunnande
  • produktkunnande
  • antal kunder eller driftsatta projekt
  • affärskunnande och -förståelse
  • nätverk
  • ekonomiförvaltningskunnande
Staria-varför-välja-netsuite

Välj en ERP-leverantör som kan tillväxt

För internationella företag är det viktigt att välja en partner som förstår utmaningarna med tillväxt och internationell verksamhet. Staria fortsätter sin kraftiga tillväxt, omsättningen växte organiskt under 2019 med 40 procent jämfört med året innan. Vi satsar 100 procent på NetSuite och är en certifierad utvecklingspartner för NetSuite. Staria är den mest prisade och erfarna NetSuite-partnern i Norden. Läs kundernas berättelser här.

Vi har gjort stora investeringar i NetSuite App-utveckling och våra lokaliseringar finns redan för Polen, Estland, Litauen och Lettland. Snart kommer bland annat lokaliseringar för Ungern och några andra länder i Europa som ännu inte finns i NetSuite. Internationell ekonomiservice erbjuder vi redan till 35 länder.

Vill du veta mer om hur NetSuite kan effektivisera ert företags tillväxt och om vi skulle kunna vara den ERP-leverantör ni söker?

BOKA EN DEMO AV NETSUITE KLICKA HÄR > > >

Läs om våra kunder