Som företagare eller företagsledare vet du hur viktigt det är att fatta välgrundade beslut för att förbli konkurrenskraftig i dagens snabbt föränderliga och osäkra värld. Men med mycket data tillgängligt och många olika faktorer att ta hänsyn till kan det vara överväldigande att försöka skapa en uppfattning om allt. Det är där datalager, business intelligence (BI), rapportering och planering kommer in. Dessa utgör kärnan i datadriven företagsledning.

Datalager (på engelska "data warehousing") hänvisar till insamlingen och lagringen av data, medan BI fokuserar på att analysera data för att få insikter och ta bättre beslut. Datalager tillåter företag att samla in och lagra data från en mängd olika källor, inklusive försäljningsdata, kunddata, finansiell data och operativa data. Datan rensas och lagras i rätt format på en enda plats där den förvaras säkert. Genom att koppla ett BI-verktyg till datalagret kan företag identifiera trender, göra prognoser om framtida resultat och identifiera möjligheter till tillväxt och förbättring.

Rapportering är en nyckelaspekt av BI, eftersom den gör det möjligt för företag att kommunicera sina resultat och insikter till intressenter tydligt och konsekvent. Rapporter kan användas för att presentera data inför ledningen, aktieägare och andra viktiga beslutsfattare, och kan skräddarsys för att möta behoven hos olika målgrupper.

Planering är också en viktig del av BI, eftersom den tillåter företag att sätta upp mål och fatta välgrundade beslut om hur de ska uppnå dessa mål. Genom att analysera data och trender kan företag utveckla strategier och planer, inklusive göra prognoser för framtida resultat, identifiera potentiella risker och möjligheter och utveckla handlingsplaner för att uppnå affärsmål.

För att sammanfatta följer här några olika datakällor som företag bör använda för BI, rapportering och planering:

Försäljningsdata är en självklar informationskälla som inkluderar information om de produkter och/eller tjänster som företaget säljer, samt information om vem som köper dessa produkter eller tjänster. Dessa data kan användas för att identifiera trender, göra prognoser om den framtida försäljningen och identifiera möjligheter till tillväxt och förbättring.

Kunddata inkluderar information om demografi, preferenser och beteenden hos företagets kunder. Denna data kan användas för att förstå kundernas behov och avsikter och för att skräddarsy marknadsförings- och försäljningsinsatser för att möta dessa behov bättre och få nya potentiella kunder.

Finansiella data är avgörande och inkluderar data om företagets ekonomiska resultat, inklusive intäkter, kostnader, vinster och förluster. Denna data kan användas för att förstå ett företags ekonomiska hälsa, för att identifiera områden för kostnadsbesparingar och för att göra prognoser om framtida ekonomiska resultat.

Operativa data är en annan viktig informationskälla som inkluderar data om de processer, system och resurser som ett företag använder för att producera och leverera sina produkter eller tjänster. Denna data kan användas för att identifiera ineffektivitet och flaskhalsar i verksamheten, och för att optimera processer och resurser för förbättrad prestanda.

Företag måste centralisera dessa datakällor för både historiska och framtida ändamål i ett robust och flexibelt datalager. Genom att centralisera data kan företag säkerställa att all relevant information finns på ett ställe, vilket gör det lättare att komma åt och analysera. Detta kan också bidra till att förhindra datasilos, där olika avdelningar eller team kan ha tillgång till olika datamängder som inte enkelt kan delas eller integreras.

Datalager kan också hjälpa företag att bygga upp en heltäckande och korrekt historik över sin verksamhet. Detta kan vara användbart för en rad olika syften, inklusive att analysera tidigare resultat, att identifiera trender och mönster och att jämföra med konkurrenter.

Dessutom kan analysen av centraliserad data hjälpa företag att förbereda sig inför framtiden genom välgrundade beslut baserat på en bred och heltäckande bild av verksamheten. Genom att analysera data från flera källor kan företag få en djupare förståelse för sina kunder, marknader och verksamheter och använda den förståelsen för att utveckla strategier och planer för framtida tillväxt och framgång.

Sammanfattningsvis är BI, rapportering och planering avgörande för företag i dessa turbulenta tider. Genom att använda BI-verktyg och centralisera data samt stärka sig själva genom detta kan företag få en konkurrensfördel och navigera utmaningarna i den moderna affärsvärlden med större självförtroende och smidighet.

En lösning som kombinerar alla dessa element är Starias molnbaserade erbjudande, som kombinerar BI, rapportering och planering till en enda lösning som också är ett robust datalager. Denna miljö, med en låg nivå av kod, tillåter företag att fullt ut använda alla sina olika datakällor vilket resulterar i informerat beslutsfattande som driver affärsframgång. Några av de tillgängliga integrationerna är för NetSuite, Navision, Salesforce och tiotals andra datakällor. Med denna omfattande plattform kan företag komma åt och analysera sina data på ett och samma ställe och använda dessa data för bättre beslutsfattande kring deras verksamhet, kunder och marknader. Verktyget utnyttjar också AI och algoritmer för att skapa mer värde i din beslutsprocess.

Vi hoppas att se så många organisationer som möjligt utnyttja den data som redan finns tillgänglig, med verktyg som är utformade för att hjälpa företag att förutsäga och växa, och släppa kalkylblad och beslutsfattande processer med otillgänglig information.

Boka en gratis Staria BI & Planning-demo >>>

Starias expert bakom texten:

Dennis Laakso har tidigare jobbat på startups och numera delar han med sig av sin kunskap och bästa praxis för att hjälpa andra tillväxtföretag. Dennis fokuserar på att skapa ytterligare värde för kunder som har investerat i NetSuite-ekosystemet via SuiteApps och kompletterande lösningar för att förbättra användarupplevelsen och effektiviteten. Lär känna fler av våra Starians.

Dennis Laakso

Dennis Laakso
Sales and Partnership Executive, Staria