HR & Lönetjänster

Bibehåll kontrollen och få klarhet i dina HR-relaterade
processer – lokalt och globalt

Ta hand om er främsta resurs

Det är ingen hemlighet att de anställda är nyckeln till att bygga en framgångsrik organisation. Hemligheten till att driva ett framgångsrikt företag är de anställda, och det är HR avdelningens jobb att se till personalen och dess kompetens motsvarar ert behov. Tyvärr har tillväxtföretag sällan en egen HR avdelning. Uppgifterna delegeras istället ofta till en anställd som hantera dessa frågor utöver ordinarie arbetsuppgifter.

Även om ni inte har ett löpande behov av en HR specialist så kan det uppstå utmaningar som innebär att ni behöver stöd. Våra tjänster inkluderar allt från långsiktiga lösningar där du kan välja att outsourca hela din HR-funktion till oss, till dynamisk projektutveckling samt skräddarsydd och kontinuerlig utveckling av lönesystem.

Kontakta oss

HR Tjänster

Med Staria får du erfarna HR specialister som genom effektiv personalförvaltning hjälper er att nå de uppsatta målen.
Vi erbjuder dig ett brett utbud av HR-tjänster, genom EN partner.

Ett dedikerat HR team

Att outsourca HR-administrationen är en flexibel lösning som innebär att det alltid finns ett komplett och dedikerat HR team när behovet uppstår.

Vi använder oss av ledande teknologi, det innebär att vi kan erbjuda ett brett urval av strategiska samt operationella HR-tjänster såsom hjälp vid rekrytering, strategisk planering och intern omorganisering.

Du kan få hjälp av våra konsulter till exempel då det kommer till anställningsavtal, förpliktelser mellan arbetsgivare och arbetstagare, personalutveckling, arbetsmiljö, HRM, projektutveckling, processoptimering samt kompetensutvärdering
Genom att outsourca era HR-tjänster får ni ett skräddarsytt team sammansatt för ert företags specifika behov. Alla samarbeten behandlas med transparens.
Konsultationstjänster där ni kan få hjälp att besvara alla era HR frågor.

Effektiva processer kan minska era kostnader och korta ner era ledtider. Staria’s HR team erbjuder konsultation och workshops för att effektivisera era processer.

Att rekrytera topptalanger kräver skicklighet, ett brett nätverk och aktuell information. En framgångsrik och professionellt utförd rekrytering kan innebära stora kostnadsbesparingar varje år. Vi har en lång erfarenhet av rekrytering och genomför hundratals varje år, inom olika branscher och funktioner..
Robotic Process Automation (RPA) automatiserar rutiner samt repetitivt- och manuellt arbete. Roboten kan hjälpa dig med exempelvis HR och lönedata i befintliga system, vilket reducerar kostnad och tiden ni lägger på HR processer. RPA fungerar som en virtuell assistent för era anställda, vilket frigör tid för mer komplexa arbetsuppgifter.
Staria’s partner vid utvecklingen av Robotic Process Automation är en av de världsledande experterna inom RPA, UiPath.

Lönetjänster

Välj en effektiv och pålitlig partner för er lönehantering som underlättar era processer både lokalt och internationellt. Vår tjänst för löneadministration inkluderar beräkning samt utbetalning av lön, hantering av frånvaro och semester, processer för rättsliga procedurer, samordning av ersättare och en skalbar löneadministration.

Överlåt er lönehantering till våra experter

Staria’s tjänster för lönehantering är en agil lösning för er löneadministration. Ni får tillgång till våra experter som hjälper er att utveckla er lönehantering.

En skalbar lösning för ert företag

Den lönetjänst vi erbjuder passar alla företag, oavsett storlek eller bransch. Vi erbjuder expertkunskap inom löneadministration och använder samtidigt de senaste informationssystemen. Ni får tillgång till en tjänst som är optimerad för att möta era behov.

Kontakta oss direkt eller fyll i formuläret.

Få mer information kring hur vi kan hjälpa dig att modernisera din verksamhet och vara fortsatt konkurrenskraftig.


Robin Kurtén

NetSuite ERP Solutions, Financial Services | Staria AB

robin.kurten@staria.com
Tel: +46 (0)703 45 52 68