Organiska omsättningstillväxten var 43 % och driftsbidraget över 1m€

Sammanfattning januari-juni 2019

Staria koncernen

Omsättning, m€

Driftsbidrag, m€

Rörelsevinst, m€

Röselsevinst -

1-6 / 2019

8,9

1,1

0,9

10,1 %

1-6 / 2018

6,2

0,4

0,3

5,3 %

Förändring

43 %

172 %

170 %

Sammanfattning januari-juni 2019

Staria 2019 H1 figures

Starias omsättning växte organiskt 43 % för januari-juni jämfört med samma tidpunkt förra året och var 8,9 miljoner euro (6,2 miljoner euro). Nya stora bokföringskunder samt snabbt växande internationella ekonomitjänster ligger bakom den snabba tillväxten.

Lönsamheten utvecklades betydligt snabbare än omsättningen. Rörelsevinsten för januari-juni var 0,9 miljoner euro (0,3 miljoner euro) med en tillväxt på 170 % jämfört med samma tidpunkt förra året. Investeringarna i robotteknik samt artificiell intelligens för med sig effektivitet.

Estimat för år 2019

För hela året 2019 estimeras omsättningstillväxten fortsätta och det estimeras att omsättningen stiger till över 18 miljoner euro. År 2018 var omsättningen 13,2 miljoner euro (över 20 % tillväxt) och rörelsevinsten 0,8 miljoner euro.

Mer information:

Juha Tommila
Verkställande direktör, Staria AB
juha.tommila@staria.com
+358 40 860 9400

Mikko Saari
Styrelseordförande, Staria AB
mikko.saari@staria.com
+358 40 071 4457

Staria AB är ett företag som tillhandahåller informationssystem och ekonomitjänster. Vårt uppdrag är att erbjuda de effektivaste tjänsterna och verktygen för moderna företag. De tjänster som Staria erbjuder består av lokala och internationella lösningar för informationssystem, ekonomi, HR och löner samt experttjänster och programvara med robotteknik (Robotic Process Automation). Staria är det enda företaget i Europa som kan erbjuda internationella ekonomi- och affärssystemtjänster till över 30 länder via ett dedikerat team. Staria är också den NetSuite-partner som har fått flest internationella priser. Företaget grundades år 2003 och är helägt av personalen.