Med en tillväxt på över 40% uppgick 2019 års omsättning till 18,3 miljoner euro för verksamhetsåret. Nya stora bokföringskunder samt snabbt växande internationella ekonomitjänster ligger bakom den snabba tillväxten. Våra internationella ekonomitjänster omfattar redan 35 länder, varav 15 var nya 2019.

Staria har under året gjort stora investeringar i att nyttja automatisering, robotteknik och artificiell intelligens, samt i utvecklingen av NetSuite Applikationer.

"2019 var året då vi slog nya rekord. Rekord i inkomst, intäkter och antalet nya medarbetare. Ett stort tack för allt detta går till våra kunder och alla Starians," avslutar Juha Tommila, Starias VD.

Läs årsredovisningen som innehåller följande:

  • Hälsning från VD
  • Höjdpunkter 2019
  • Personal
  • KPI
  • Omsättning över tiden
  • Gruppens nyckeltal
  • Resultaträkning
  • Balansräkning.
Staria's Annual Report 2019

Mer information:

Juha Tommila
Verkställande direktör, Staria AB
juha.tommila@staria.com
+358 40 860 9400

Mikko Saari
Styrelseordförande, Staria AB
mikko.saari@staria.com
+385 40 071 4457

Staria AB är ett företag som tillhandahåller informationssystem och ekonomitjänster. Vårt uppdrag är att erbjuda de effektivaste tjänsterna och verktygen för moderna företag. De tjänster som Staria erbjuder består av lokala och internationella lösningar för informationssystem, ekonomi, HR och löner samt experttjänster och programvara med robotteknik (Robotic Process Automation). Staria är också den NetSuite-partner som har fått flest internationella priser i nordiska länder. Företaget grundades år 2003 och är helägt av personalen och Vaaka Partners.