Project Description

Ostajan opas | Liiketoiminta-alustat

Kerro, mihin osoitteeseen haluat Starian Ostajan oppaan.

Täytä lomake tilataksesi oppaan.

Mikä liiketoiminta-alusta on sinulle oikea?

Mikä kaikista markkinoilla olevista vaihtoehdoista on täydellinen ratkaisu juuri sinun yrityksellesi? Totuus on, että on olemassa monia hyviä alustoja ja oikean löytäminen voi olla ratkaisevan tärkeää onnistuneen ja joustavan yrityksen rakentamisessa. Oikein valittu ja onnistuneesti käyttöönotettu liiketoiminta-alusta voi olla yksi yrityksen tärkeimmistä työkaluista.

Tässä ostajan oppaassa:

  • Esittelemme tärkeimmät näkökulmat liiketoiminta-alustan onnistuneeseen hankintaan ja käyttöönottoon
  • Tarkastelemme lisäarvoa, jonka liiketoimintajärjestelmä voi tarjota yritykselle
  • Tarkastelemme miten pilvipohjaiset liiketoimintajärjestelmät ovat lisänneet saavutettavuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia pienille ja keskisuurille yrityksille

Mitä sinun tulee tietää ennen liiketoiminta-alustan hankintaa ja käyttöönottoa.

Mitä lisäarvoa liiketoiminta-alusta tuo yrityksellesi? Ja miten pilvipohjaisten liiketoimintajärjestelmien syntyminen on helpottanut pienten ja keskisuurten yritysten saavutettavuutta ja mahdollisuuksia?

Liiketoiminta-alustat olivat yksi ensimmäisistä tyypillisistä IT-ratkaisuista. Sittemmin teknologiassa tapahtunut huomattavia muutoksia, jotka ovat luoneet täysin uusia mahdollisuuksia IT-ratkaisujen osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että uuden liiketoiminta-alustan ostajan täytyy ajatella toisin sekä liiketoiminta-alustan valinnassa, että sen käyttöönoton aikana. Lisäksi toimittajien ja ratkaisujen suhteen on paljon valinnanvaraa.

Mikä liiketoiminta-alusta on yrityksellesi oikea?

Kysymys kuuluukin, mikä kaikista markkinoilla olevista vaihtoehdoista on täydellinen ratkaisu juuri sinun yrityksellesi? Totuus on, että on olemassa monia hyviä alustoja ja oikean löytäminen voi olla ratkaisevan tärkeää onnistuneen ja joustavan yrityksen rakentamisessa. Oikein valittu ja onnistuneesti käyttöönotettu liiketoiminta-alusta voi olla yksi yrityksen tärkeimmistä työkaluista.

Tässä ostajan oppaassa:

  • Esittelemme tärkeimmät näkökulmat liiketoiminta-alustan onnistuneeseen hankintaan ja käyttöönottoon
  • Tarkastelemme lisäarvoa, jonka liiketoimintajärjestelmä voi tarjota yritykselle
  • Tarkastelemme miten pilvipohjaiset liiketoimintajärjestelmät ovat lisänneet saavutettavuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia pienille ja keskisuurille yrityksille