Asiakastarinat

Asiakkaamme ovat tärkein syy Starian menestykseen, ja voimme ylpeästi sanoa
myös auttaneemme asiakkaitamme heidän menestyksessään.
Videot
2020-01-31T09:39:06+00:00

Staria – Robotiikka kasvun vauhdittajana

Staria tarjoaa robotiikkaratkaisuja myös yrityksemme sisällä ja tätä kautta parantaa entisestään myös taloushallintopalveluja käyttävien yritysten palvelukokonaisuutta.

2020-01-31T09:42:27+00:00

Grano – Modernia taloushallintoa

Grano siirsi ulkoistetut taloushallintopalvelut Starialle. Yhteistyön tavoitteena on virtaviivaistaa ja automatisoida taloushallintoprosesseja.

2020-02-07T12:50:19+00:00

Alina – Yhtenäistä taloushallintoa

Staria hoitaa kaikkien Alinan ketjuyritysten kirjanpito- ja palkkapalvelut kokonaisuudessaan ketjulle rakennettavalla asiantuntijatiimillä.

2020-01-31T11:16:11+00:00

Bonalive – Tytäryhtiöt samassa järjestelmässä

Nopea kasvu teki liiketoiminnan ohjaamisesta haasteellisempaa. Syntyi tarve liiketoiminta-alustalle, jossa CRM-ominaisuudet ovat saumaton osa kokonaisuutta. Järjestelmään liitettiin kaikki tytäryhtiöt.

2020-01-31T11:23:15+00:00

NAPA – Navigoi liiketoimintaansa

NAPA:lla on Suomessa sijaitsevan pääkonttorin lisäksi tytäryhtiö seitsemässä eri maassa ympäri maailmaa. Konsernilla on käytössä globaalisti yhtenäinen NetSuite-toiminnanohjausjärjestelmä.

2020-01-31T12:00:44+00:00

GreenEnergy Finland – Kasvua ja skaalautuvuutta

Aiemmat erilliset järjestelmät yhdistettiin yhden pilvipohjaisen NetSuite-järjestelmän alle, ja talous- ja palkkapalvelut keskitettiin yhdelle kumppanille, nimetyn yhteyshenkilön ja tiimin hoitoon.

2020-02-04T11:30:43+00:00

Dovre Group – Yhtenäistä konserniraportointia

Kansainvälinen toimintaympäristö ja eri maissa sijaitsevat toimipisteet asettavat yrityksen taloushallinnolle haasteita. Taloushallintojärjestelmien vaihdon tavoitteena oli läpinäkyvyyden lisääminen ja helppo pääsy lukuihin.

2020-01-31T11:50:01+00:00

RELEX Solutions – Kansainvälistä kasvua

Voimakas kasvu asetti omat haasteensa viiden tytäryhtiön talouspalveluille. Kansainvälistymisen ja kasvun sujuvoittamiseksi RELEX tarvitsi ketterän ja luotettavan taloushallinnon kumppanin.

Videot asiakaskokemuksista

Alina

Asiakkaamme

Newsec

Asiakkaamme

Kiinteistömaailma

Asiakkaamme

Disruptive Technologies

Asiakkaamme

Trimtex

Asiakkaamme

Hämeen Autovaruste

Asiakkaamme