Staria RPA kickstart

Organisaation RPA-potentiaalin kartoitus

Mikä on Staria RPA kickstart?

Starian RPA kickstart -palvelun avulla pystytte analysoimaan tiimien toimintaa prosessitasolla ja löydätte hedelmällisimmät kehityskohteet tulevia ohjelmistorobotiikkakehitysprojekteja silmällä pitäen.

Miksi RPA kickstart kannattaa ostaa?

Olemme johtaneet onnistuneesti satoja RPA-kehitysprojekteja ja konsultoimme jatkuvasti asiakkaitamme RPA:n ja prosessien analysoinnin sektorilla. Kokemuksemme mukaan, juuri prosessien järjestelmällinen tunnistaminen ja analysointi on yksi haastavimmista vaiheista asiakkaidemme RPA-polun varrella. RPA kickstart tarjoaa juuri tähän vaiheeseen teille avaimet käteen ratkaisun ja ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen käynnistetään järjestelmällisesti ja ammattimaisesti. Prosessityöpajan lopputuotteena syntyvät prosessianalyysit ja business case -laskelmat selkeyttävät RPA-investointien tekemistä.

Varaa RPA kickstart >>>

Kenelle palvelu on suunniteltu?

Pilotointi

Yrityksen RPA-potentiaalia tarkasteleva organisaatio, joka etsii ensimmäistä pilottikohdetta.

Kartoitus

Yritykset, jotka haluavat kartoittaa ns. pullonkauloja eri osastojen toiminnassa ja selvittää tämän jälkeen mikä automatisointitekniikka sopii parhaiten.

Skaalaus

Pilottivaiheen läpikäyneet yritykset, jotka haluavat skaalata ohjelmistorobotiikan hyödyntämistä koko organisaation laajuudelle.

Mitä RPA kickstart maksaa?

Työpajan kokonaishinta on 1200€ + alv. Lisäksi laskutamme mahdolliset matkakustannukset asiakkaalta. Mahdollisista ylimääräisistä prosessityöpajoista laskutamme erikseen.

Varaa kickstart >>>

Mitä työpaja sisältää käytännössä?

Vaihe 1: Tietoisku robotiikkaan ja prosessien analysointiin (Kesto: 1h, online)

Tavoitteena on koota RPA-ohjausryhmä ja osastojen vetäjät saman pöydän ääreen ja käydä läpi mitkä ovat RPA:n mahdollisuudet ja miten potentiaalisia prosesseja tunnistetaan ja analysoidaan. Tämä tapaaminen toimii lähtölaukauksena alustavalle prosessien tunnistamiselle ja listaamiselle, joka suoritetaan ennen varsinaista työpajaa. Tapaamisen päätteeksi sovitaan aikataulu omatoimiselle prosessien listaamiselle, sekä sovitaan prosessityöpajan ajankohta.

Vaihe 2: Prosessien tunnistaminen ja alustava kuvaaminen

RPA-ohjausryhmä listaa ensimmäisessä tapaamisessa saatujen ohjeiden avulla prosesseja, joihin henkilöstön aika kuluu tällä hetkellä. Listasta pyritään tunnistamaan paljon manuaalista työtä sisältävät prosessit, jotka eivät vaadi paljoakaan ihmisen päättelykykyä ja osaamista. Tavoitteena on tunnistaa 3-10 alustavasti potentiaalista prosessia, joista tehdään joko spiikatut nauhoitteet, tai graafiset kuvaukset (flowchart). Prosesseista kerätään myös prosessin RPA business caseen liittyvät tiedot (tämänhetkiset haasteet, HTV säästöpotentiaali, automatisoinnin hyödyt jne.)

Prosessien tietojen koostamisessa ja alustavassa analysoinnissa hyödynnetään Starian templateja.

Vaihe 3: Prosessityöpaja – todellisen potentiaalin selvittäminen (Kesto: 4-8h, online tai asiakkaan tiloissa)

Prosessityöpajassa käymme yksityiskohtaisesti läpi tunnistamanne potentiaaliset prosessit. Prosessit käydään läpi vaihe vaiheelta Teamsin välityksellä ruudun jakoa hyödyntäen. Yhteistyössä selvitämme prosessien todellisen potentiaalin ja teemme päätökset kaikkein hedelmällisimmistä pilotointikohteista. Prosessityöpajan aikana pystymme tekemään alustavan työmääräarvion prosesseista ja pystymme muodostamaan prosessien automatisoinnista alustavan business casen.

Mitä työpaja sisältää käytännössä?

Vaihe 1: Tietoisku robotiikkaan ja prosessien analysointiin (Kesto: 1h, online)

Tavoitteena on koota RPA-ohjausryhmä ja osastojen vetäjät saman pöydän ääreen ja käydä läpi mitkä ovat RPA:n mahdollisuudet ja miten potentiaalisia prosesseja tunnistetaan ja analysoidaan. Tämä tapaaminen toimii lähtölaukauksena alustavalle prosessien tunnistamiselle ja listaamiselle, joka suoritetaan ennen varsinaista työpajaa. Tapaamisen päätteeksi sovitaan aikataulu omatoimiselle prosessien listaamiselle, sekä sovitaan prosessityöpajan ajankohta.

Vaihe 2: Prosessien tunnistaminen ja alustava kuvaaminen

RPA-ohjausryhmä listaa ensimmäisessä tapaamisessa saatujen ohjeiden avulla prosesseja, joihin henkilöstön aika kuluu tällä hetkellä. Listasta pyritään tunnistamaan paljon manuaalista työtä sisältävät prosessit, jotka eivät vaadi paljoakaan ihmisen päättelykykyä ja osaamista. Tavoitteena on tunnistaa 3-10 alustavasti potentiaalista prosessia, joista tehdään joko spiikatut nauhoitteet, tai graafiset kuvaukset (flowchart). Prosesseista kerätään myös prosessin RPA business caseen liittyvät tiedot (tämänhetkiset haasteet, HTV säästöpotentiaali, automatisoinnin hyödyt jne.)

Prosessien tietojen koostamisessa ja alustavassa analysoinnissa hyödynnetään Starian templateja.

Vaihe 3: Prosessityöpaja – todellisen potentiaalin selvittäminen (Kesto: 4-8h, online tai asiakkaan tiloissa)

Prosessityöpajassa käymme yksityiskohtaisesti läpi tunnistamanne potentiaaliset prosessit. Prosessit käydään läpi vaihe vaiheelta Teamsin välityksellä ruudun jakoa hyödyntäen. Yhteistyössä selvitämme prosessien todellisen potentiaalin ja teemme päätökset kaikkein hedelmällisimmistä pilotointikohteista. Prosessityöpajan aikana pystymme tekemään alustavan työmääräarvion prosesseista ja pystymme muodostamaan prosessien automatisoinnista alustavan business casen.

Ota rohkeasti yhteyttä, autamme mielellämme!

Juha Oja


Juha Oja
Business Development Executive

juha.oja@staria.com
+358 44 760 9419

Juha Oja

Juha Oja
Business Development Executive

juha.oja@staria.com
+358 44 760 9419