Effektiva företag växer och gör vinst medan ineffektiva organisationer släpar efter och riskerar att gå i konkurs. Så hur kan ett företag bli mer effektivt? Det finns inget entydigt svar på denna fråga eftersom effektiviteten kan ökas av en rad saker, såsom till exempel förbättrad kommunikation, bättre organiserade processer och genom investeringar i företagskulturen.

En aspekt som dock kan göra stor skillnad i ett företags effektivitet är de system som används. Om systemen inte kan hålla jämna steg med företagets behov skapar de ineffektivitet som inte bara bromsar den dagliga verksamheten utan även kväver tillväxten. Fortsätt läsa för att ta reda på hur ett företag kan förbättra sin effektivitet med hjälp av ett pålitligt ERP-system (Enterprise Resource Planning) och/eller en BI-lösning (Business Intelligence).

Vad är ett effektivt företag?

Ett effektivt företag hänvisar till hur skickligt företaget är på att producera produkter och tjänster i förhållande till de resurser, såsom tid och pengar, som används för att producera dem. Ett effektivt företag kan använda sina resurser på ett sätt som skapar lönsamhet. Ineffektiva företag kan å andra sidan uppleva problem som bromsar verksamheten och/eller slösar med resurser, vilket påverkar lönsamheten.

Hur kan ett ERP-system göra ditt företag mer effektivt?

Det kan vara tidskrävande att identifiera, implementera och övervaka effektivitetsförbättringar manuellt, och det kan vara en tråkig uppgift för anställda som skulle kunna lägga sin tid på uppgifter som inte kan automatiseras. Ett ERP-system (Enterprise Resource Planning) hjälper företag att konsolidera data och analysera sin verksamhet och processer. Systemet ger insikt i företagets operativa och finansiella resultat i realtid och data från hela organisationen, inklusive olika enheter och dotterbolag utomlands, finns på en och samma plats. Saker som redovisning, orderhantering, lagerhantering, aktiviteter i leverantörskedjan och lagerdrift kan alla integreras och hanteras i samma system. Detta ökar effektiviteten rejält eftersom det inte behövs flera system, vilket annars tenderar att öka det manuella arbetet och risken för fel, vilka i sin tur kräver ytterligare resurser för att identifieras och korrigeras.

NetSuite är världens mest använda affärssystem och används i fler än 200 länder och territorier av fler än 33 000 företag. I NetSuite visas data och rapporter i anpassningsbara, visuella instrumentpaneler som gör det enkelt att upptäcka ineffektivitet, avvikelser och trender. Detta gör att företaget kan ta itu med dessa innan de blir bredare problem eller flaskhalsar. Systemet är också kapabelt att skala med företaget när det växer och dess behov blir mer komplexa, vilket gör det till en bra investering för företag som inte bara vill åtgärda ineffektiviteter de har idag, men som också vill säkra framtiden.

LÄS MER OM NETSUITE >>>

Hur kan en BI-lösning göra ditt företag mer effektivt?

Den information som företag behöver för att fatta beslut är ofta utspridd över flera system och Excel-ark, vilket gör det svårt att få en övergripande situationsbild. Det är tidskrävande för beslutsfattare att söka efter data på olika platser, och avsaknaden av en heltäckande översikt gör det svårt att identifiera och åtgärda ineffektivitet i organisationen. En BI-lösning (Business Intelligence) används för att samla in information från flera datakällor för att visa pågående trender baserade på historiska och aktuella data samt för att generera insikter. Data, analyser och rapporter visas i realtid i visuella instrumentpaneler som gör det möjligt för företag att snabbt upptäcka trender och möjligheter. Med denna information framför sig kan beslutsfattare fatta effektiva datadrivna beslut som gynnar organisationen.

Staria BI & Planning är en innovativ lösning som erbjuder både prognostisering och planering i en och samma lösning. Traditionellt erbjuder BI-lösningar inte planeringsmöjligheter, men det som gör Staria BI & Planning till en verkligt exceptionell lösning är att den, utöver BI, har ett inbyggt datalager för att lagra data och även erbjuder omfattande planeringsmöjligheter. Data kan nyttjas från olika delar av organisationen, såsom ekonomi, försäljning, HR, kundnöjdhet, ERP eller marknadsföring, och samlas in från olika programvaror och gränssnitt.

LÄS MER OM STARIA BI & PLANNING >>>

Välkommen att delta i vårt webinar den 29e mars!

New call-to-action

Delta i vårt 45-minuters webinar och upptäck hur NetSuite stödjer SaaS-företaget iBinder Groups tillväxt och verksamhet i 8 länder! Det kommer också att ges en kort interaktiv demo av NetSuites kapacitet för att hantera internationella affärer och tillväxt.

Läs mer och anmäl dig här!