Upphandlingen av ett modernt ERP-system behöver inte vara en lång och tung process trots att det är ett av de viktigaste strategiska besluten som fattas i företaget. Bakgrundsstudier, kartläggning av processer och förståelse för verksamhetsbehoven i ditt företag underlättar beslutsfattandet. Nedan finns en lista på de vanliga faserna i beslutsprocessen om ERP-system.

Var ska man börja?

Fundera igenom vilka de viktigaste framgångsfaktorerna för din verksamhet är och fokusera även på framtida behov förutom nuläget. Se till att du är uppdaterad på de strategiska riktlinjerna för framtiden i ditt företag.

Ett modernt ERP-system kan som bäst effektivisera dagens processer och hjälpa till med att skala upp och global tillväxt. Det är viktigt att investera i en lösning som även klarar behoven i framtiden, om 3–5 år.

Faser i effektivt beslutsfattande:

 1. Kartlägg ditt företagsbehov och processer i nuläget samt målen i framtiden
 2. Definiera de viktigaste interna intressegrupperna i ditt företag och säkerställ att projektet har stöd från den högsta ledningen
 3. Kartlägg de viktigaste orsakerna till projektet samt mål/mätare för att bedöma hur projektet lyckas
 4. Prioritera de viktigaste bedömningskriterierna ur verksamhetens perspektiv
 5. Kom överens om möten med lämpliga leverantörer
  • Få dem att förstå din verksamhet och identifiera de viktigaste processerna i ditt företag.
  • Lär känna leverantörernas kompetens och systemets möjligheter så brett som möjligt.
  • Leta efter en leverantör som förstår processerna för er verksamhet.
  • Be om preliminära lösningsförslag från önskade leverantörer.
 6. Fördjupa diskussionerna med 2–3 leverantörer och bekanta dig med leverantörens referenser.
 7. Precisera lösningsförslagen tillsammans med leverantörerna
 8. Bekanta dig med leverantörens projektteam
 9. Beslutsfattande
  Basera beslutet på:
  • lösningens lämplighet för er verksamhet
  • nyttan på kort och lång sikt jämfört med projektets mål
  • kostnaderna för driftsättning
  • systeminvesteringarna
Boka en demo av NetSuite >>>

Hur genomför jag ett ERP-projekt på ett lyckat sätt?

Ett lyckat ERP-projekt kräver noggrann analys i förväg av organisationens verksamhet och processer. För att lyckas är det viktigt med förändringsledning under projektet, så att de nya arbetssätten och processerna etableras permanent i organisationen. Ladda ner en minneslista i 14 punkter som stöd för ett lyckat projekt.

DOWNLOAD PDF

Läs om våra kunder