Terhi Kilpeläinen, som tidigare har varit verksam i ansvarsfulla tjänster hos flera olika internationella koncernbolag, började på Staria i januari 2019. Terhi kommer att hjälpa till med utvecklingen av Starias ONE STOP® koncept, hon vara kontaktperson för utsedda kundrelationer samt vara en del av försäljningsteamet.

Staria har under de senaste åren tagit stora kliv när det gäller internationella kundrelationer och här har konceptet ONE STOP® varit helt avgörande. I och med att Terhi anslutit får utvecklingen och försäljningen av konceptet starkt stöd genom Terhis erfarenheter och kunskaper om behoven och önskemålen hos företag som är på väg ut på den internationella marknaden.

Terhi har lång arbetslivserfarenhet från olika roller inom ekonomi. Hon har varit verksam i olika chefroller inom ekonomi och i ICT-branschen samt varit med och skapat nya affärsverksamheter i börsbolag på väg att internationaliseras. Terhi har haft olika roller inom ekonomiverksamhet och har även en bakgrund inom koncernledning. Hon har breda kunskaper om vilka förändringsbehov som ofta finns inom ett växande företag och vilka åtgärder situationen kräver. Med sina erfarenheter tar Terhi med sig kundens perspektiv till försäljningen och utvecklingen av ONE STOP®, hon har också förmågan att identifiera problem och lösningar för att stödja kundens behov.

Utöver det påbörjade arbetet på Staria, är Terhi också slalominstruktör, så fart finns det mer än gott om! Varmt välkommen till huset Terhi!

Kontakt information:

Terhi Kilpeläinen
Senior Customer Success Manager
terhi.kilpelainen@staria.com
+ 358 40 827 5576