Project Description

NAPA

NetSuite som businessnavigator för världens ledande mjukvaruleverantör inom fartygsbranschen

Namnet NAPA avslöjar inte mycket kring bransch och verksamhetsområde, NAPA står dock för "Naval Architectural Package". Rustad med den informationen är det enkelt att förstå att vi pratar om ett spännande bolag: NAPA är världens ledande mjukvaruleverantör av system för fartygsdesign och styrsystem för ship management.

NAPA:s rötter kan härledas till den finska marinindustrins uppkomst via bolaget Wärtsilä. Redan på 1970-talet hade Wärtsilä börjat utveckla en mjukvaruverksamhet specialiserad på fartygsdesign, och år 1989 uppstod ett helt nytt och oberoende företag, NAPA, som ett resultat av en management buy-out ur denna affärsenhet. Under årens lopp har utvecklingen fortsatt och idag är de världsledande: upp till 95% av världens fartygstonnage planeras vid de varv som använder sig av NAPA:s programvaror. Idag ägs NAPA av det japanska klassningssällskapet ClassNK.

Varvsindustrin är mycket konjunkturdriven som bransch, så därför har även NAPA:s tillväxt framskridit i många olika faser. NAPA:s tillväxt har redan sedan många år tillbaka baserat sig på en allt starkare kryssningsmarknad, vars uppgång har avspeglats positivt även på sysselsättningen inom den finländska fartygsindustrin. Bland NAPA:s affärsområden är det i första hand Safety Solutions-säkerhetslösningar som fått dragkraft av den rådande marknadssituationen.

Företagets mjukvaruexpertis som är ledande inom branschen har vunnit erkännande i olika typer av sektorer: år 2009 valde tidskriften Tietoviikko NAPA som Finlands bästa IT-företag. Detta val grundade sig särskilt på NAPA:s starka internationella position inom fartygsindustrin samt på en stabil ekonomisk tillväxt. NAPA mottog även republikens presidentiella internationaliseringspris 2008.

Från många separata system till globala NetSuite

Förutom huvudkontoret, som är beläget i Finland, har NAPA dotterbolag i sju olika länder runt om i världen – Korea, Japan, Kina och USA är de viktigaste. Att leda ett företag som bedriver affärer på många olika geografiska marknader är en krävande uppgift.

Direktör, Ekonomi, Kimmo Lankila kom till NAPA i mars 2017 då implementationen av NetSuite med Staria just hade genomförts. Tiden innan NetSuite och då utan en centraliserad strategi ger han följande redogörelse för:

"NAPA har tidigare haft ett fragmenterat systemfält: där har funnits till exempel Microsoft-produkter, Severa och Sonet. Personaladministrationen har haft sina egna programvaror, och Excel-tabeller har alltid använts för att fylla i luckor om det har behövts. Data har sedan överförts mellan systemen, och man har behövt gå in i många olika system för att slutföra en bredare uppgift. Vid NAPA började man till slut fundera, hur man kunde göra saker och ting på ett mer rationellt sätt – så att det skulle ge bättre skalbarhet över helheten och minimera det manuella arbetet.”

I dialog med Staria beslutade NAPA att genomföra den kanske mest omfattande NetSuite-lokaliseringen som har gjorts i Finland."Nu har vi praktiskt taget hela vårt system med verksamhetsstyrning, projekt- och kundhantering, bokföring, personalförvaltning i NetSuite. Den huvudsakliga aministrationen sköts Finland och sju andra dotterbolag rapporterar till oss, säger Lankila.

I sin utvärdering av implementationsprojektet är Lankila positiv: "I min mening är ERP-förändringar överlag de allra svåraste omställningar som ett företag kan gå igenom. När det gäller NAPA så flöt allting på bra tidsmässigt enligt överenskommen plan och vi är nöjda även med alla generella aspekter av samarbetet. Man kan säga att vi idag har ett globalt och enhetligt system för verksamhetsstyrningen – vi ser det som en flexibel och skalbar pipeline i molnet."

Boka en kostnadsfri NetSuite demo >>>

Tillgången till korrekt data i realtid möjliggör för en självstyrd och transparent organisation

"Jag tror att den största fördelen har varit ökad transparens, särskilt vad gäller lönsamhet. Det blev tydligt efter vår senaste organisatoriska förändring, där vi gör tre interna resultaträkningar för olika enheter. Tidigare hade vi endast kunskap om enheternas lönsamhet: vi fick ihop till belopp på kontonivå, men vi lyckades inte få någon riktig bild av vad som ligger bakom beloppen. Med NetSuite kan vi ta en titt dagligen, vi kan skapa en förståelse för hur omsättningen och lönsamheten faktiskt ser ut i våra olika affärsenheter, säger Lankila.

Idag är NAPA en självstyrd organisation på samma sätt som Vinciti, Supercell och Futurice: inga anställda vid NAPA har chefer som styr deras arbete. För att kunna förverkliga självstyrning så krävs det att människor alltid har tillgång till information som möjliggör att de kan bilda sig en tillförlitlig uppfattning av situationen. NetSuite har gjort detta möjligt.

"One set of numbers", säger Lankila som sammanfattar framgångsformeln. "Förr i tiden blev det lätt olika sanningar, nu finns det bara en sanning. Var och en kan se samma data från sitt eget perspektiv, men slutsiffrorna förblir alltid detsamma. Ytterligare en en styrka är att NetSuite är ett enkelt verktyg som gör det enkelt att mata in endast korrekta siffror”.

Framtiden ser ut att bli spännande och krävande

NAPA:s kanske mest betydande framtida utmaning är kopplad till utvidgningen av e-handeln. Detta kommer också ställa krav på hur NetSuite skall nyttjas på bästa sätt.

Lankila har tittat närmare på utmaningen utifrån helheten och konstaterar att "det viktigaste är att e-handelsprogrammet blir integrerat med NetSuite, oavsett vilket system det nu kommer bli, på så sätt fungerar helheten smidigt. "

NAPA har beslutat att styra och strukturera sin verksamhet med NetSuite, nu blickar de endast framåt. " Vissa hos oss använder NetSuite i en ganska liten utsträckning och i de fallen kan NetSuite kännas lite krångligt, men så är det oavsett vilket system man använder. Överlag så tycker många av oss mycket bra om NetSuite", säger Lankila slutligen.

NAPA logo

Grundades
1989, Helsingfors, Finland

Bransch och produkter
Mjukvaror för fartygskonstruktion och -operation

Staria services
NetSuite ERP, lönetjänster

Webbplats
https://www.napa.fi/

Staria-varför-välja-netsuite

Guide: Vad är NetSuite? #1 Cloud ERP

I flera år NetSuite varit det mest populära och pålitliga Cloud ERP-systemet för företag. Den här guiden beskriver funktionerna i NetSuite samt ger dig insikter kring:

  • Varför just NetSuite?
  • Hur NetSuite kan anpassa sig till vilken bransch samt företagsstorlek som helst
  • NetSuite är byggt för moderna företag
  • Citat från kundernas framgång

Läs mer och ladda ned guide.

Läs mer om våra NetSuite kunder

Vänligen kontakta oss, vi hjälper dig gärna!

Få mer information kring hur vi kan hjälpa dig att modernisera din verksamhet och vara fortsatt konkurrenskraftig.

Jimmy Lofstrom


Jimmy Löfström

International Growth Director

jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Robin Kurten

Robin Kurtén
Growth Ambassador

robin.kurten@staria.com
+46 70 345 5268

Jimmy Lofstrom

Jimmy Löfström
International Growth Director
jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Robin Kurten

Robin Kurtén
Growth Ambassador
robin.kurten@staria.com
+46 70 345 5268