Interim CFO / Finance Manager / Controller

Talousjohdon palvelut kasvusi tukena

Talousjohdon palvelut

Starian Talousjohdon palveluiden avulla yritys voi siirtää osittain tai kokonaan taloushallinnon johtamisen Starian kokeneiden talousjohtajien hoidettavaksi. Palvelussa vastuullinen talousjohtaja eli CFO rakentaa palvelumallin yrityksen tarpeeseen, toimialaan ja kokoluokkaan sopivaksi.

Staria CFO-palvelulla voidaan kytkeä yhteen korkeatasoinen kerroksellinen ammatillinen osaaminen ja vankka senioritason kokemus. Palvelu skaalautuu asiakkaan tarpeiden mukaan aina täysin ulkoistettuun talousfunktioon saakka.

Kysy lisää jättämällä yhteydenottopyyntö.

Interim CFO​

​Talousjohtaja (CFO) on ammattilainen, joka on vastuussa johdon ja omistajien strategisesta avustamisesta ja organisaation varojen, vastuiden ja omaisuuden parhaasta mahdollisesta käytöstä havaitsemalla mahdollisuuksia, jotka mahdollistavat kannattavien investointien ja säästöjen syntymisen yritykselle.​

​Rahoitus on tukipylväs yrityksessä, ja se määrittelee rajat ja tavoitteet liiketoimintojen sijoituspäätöksille, säästöille, velkaantumiselle ja budjeteille. Liiketoiminnan vastuuhenkilöillä on oltava hyvä käsitys koko organisaation toiminnasta; myynnistä, kuluista, ostoista, palkkauksista eli siitä mikä on välttämätöntä taloudellisten tavoitteiden oikea-aikaisen saavuttamiseen.

Staria Interim CFO toimenkuvaan kuuluu mm. seuraavat asiat:​

  • ​​Varmistaa yrityksen resurssien oikea ja oikea-aikainen käyttö
  • Luoda lyhyen ja pitkän aikavälin talous- ja liiketoimintasuunnitelmat​
  • Myynnin arviointi historiallisilla tiedoilla ja myyntiennusteiden laadinta​
  • Valmistaa yrityksen tulos
  • Tunnistaa yrityksen sijoitusmahdollisuudet toimialalla​
  • Varoittaa epäsuotuisista taloudellisista tilanteista, jotka voivat vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen.
  • Toteuttaa varainhoidon valvontaa
  • Valvoa sisäisen tarkastuksen prosesseja.
  • Pitää taloudelliset sitoumukset toimittajien ja finanssilaitoksen kanssa ajan tasalla
  • Jatkuva yhteydenpito yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin yhteistyökumppaneihin.​

Interim Finance Manager

Finance managerin tehtävänä on ohjata, valvoa ja kehittää yrityksen taloushallintoa. Hän vastaa ratkaisujen jalkauttamisesta yhdessä operatiivisen johdon kanssa. Finance Manager vastaa taloussuunnittelusta, raportoinneista, kustannuslaskennasta sekä taloudellisen ja talousoikeudellisten etujen valvomisesta.

Tehtävän merkitys yrityksen liiketoiminnan kannalta:

Tehtävän kautta varmistetaan, että yhtiön taloushallinto toimii operatiivisesti hyvin ja yhtiö noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja toimii aina taloudellisesti, ja lakien ja asetusten mukaan.

Interim Controller​

Controllerin tehtävänä on asiantuntijana suunnitella ja kehittää toimintoja ja prosesseja vastaamaan yrityksen tarpeita. Tehtävän avainasemassa on operatiivisen liiketoiminnan ja johdonraportoinnin rajapinta. Controllerin vastuualueelle kuuluu taloussuunnittelua, raportointia ja kustannuslaskentaa.

Tehtävän merkitys yrityksen liiketoiminnan kannalta:​

Controllerin tehtävänä on asiantuntijana tuntea yhtiön talous ja tarpeet, sekä kehittää toimintoja ja prosesseja vastaamaan näitä tarpeita. Tehtävän haltija on avainasemassa operatiivisen liiketoiminnan ja johdon rajapinnassa.

We Are Group logo

"Avainasemassa oli se, että Stariasta löytyi senioriosaaja meille nimetyksi interim CFO:ksi. Hänen kokemuksestaan on ollut meille runsaasti hyötyä."

- Anders Westerholm, We Are Group

Vahvaa ammattitaitoa - Asiantuntijamme esittäytyvät

Starian +20 ammattilaisen asiantuntijatiimillä on vankka osaaminen ja vuosien kokemus talousjohtamisesta. Asiantuntijoitamme ovat mm.

Juha Kiljunen

Juha Kiljunen
Director, CFO Services

Juhalla on 30 vuoden CFO-kokemus. Hän on toiminut kotimaisten ja kansainvälisten julkisesti listattujen ja listaamattomien​ konserniyhtiöiden palveluksessa. Viimeiset 10 vuotta hän on auttanut asiakkaita talousjohtopalveluissa ulkoisen ja sisäisen laskennan alueella Interim CFO:na. Pitkäjänteinen talousjohtaminen ja monipuoliset rahoitus- ja yritysjärjestelyt ovat hänen vahvuusaluettaan.

Tuomas Lehto

Tuomas Lehto
Senior Financial Consultant

Tuomaksella on laaja kokemus kasvuyhtiöiden talousjohtamisesta. Tuomas on monessa liemessä keitetty asiantuntija, jonka voi heittää syvään päätyyn lyhyelläkin perehdytyksellä.

Ota rohkeasti yhteyttä, autan mielelläni!

Anu Hemmila Anu Hemmilä
Sales Executive

anu.hemmila@staria.com
+358 50 501 5315

Anu Hemmila

Anu Hemmilä Sales Executive anu.hemmila@staria.com +358 50 501 5315