Kassavirta ja käyttöpääoman hallinta

Laiska raha tuottamaan

Rahaa kassaan käyttöpääoman hallinnalla​

Käyttöpääoma sanana voi olla varsinkin pienemmille yrityksille outo ja sen hallinnointi koetaan turhaan vaikeaksi. Käyttöpääoman tehokas hallinta voi kuitenkin tuoda huomattaviakin muutoksia yrityksen käytettävissä oleviin rahamääriin, joten sillä on oikein käytettynä todella iso merkitys yrityksen toiminnassa.

Käyttöpääoma tarkoittaa yrityksen liiketoimintaan sitoutuvan rahan määrää. Käyttöpääoman hallinnalla tarkoitetaan yrityksen kassaan tulevaisuudessa realisoituvia varoja, jotka ovat kuitenkin vielä kiinni saamisissa ja/tai käytetty tuloa synnyttäviin ostoihin. Maksusuoritukset on siis jo maksettu toimittajille ennen ostetun hyödykkeen myynnistä saatuja maksuja. Yksinkertaisimmillaan voidaan siis ajatella ostovelkojen ja myyntisaamisien välistä rahasuhdetta.

Käyttöpääoma vaikuttaa kaikilla tavoin yrityksen käytettävissä olevaan, lyhytaikaiseen maksuvalmiuteen. Riippuu kassaan realisoituneen rahan määrästä, mitä laskuja voidaan maksaa, mihin sillä hetkellä investoida, minkä verran lyhentää velkoja ja kuinka paljon rahaa kotiuttaa osakkaille. Vaikka myyntisaamisissa olisi iso määrä tulevaa rahaa, ei ennen sen realisoitumista kassaan voida rahaa käyttää ostoihin ja muihin menoeriin. Tässä kohtaa voidaan saada isoja, positiivisia muutoksia aikaan hallinnoimalla tehokkaasti olemassa olevaa käyttöpääomaa.​

Kysy lisää jättämällä yhteydenottopyyntö.

Miten käyttöpääoman hallintaa voidaan tehostaa?​

Käytettävissä olevan rahan määrää päästään lisäämään suunnittelemalla saamisissa ja ostoissa kiinni olevan rahan virtausta. Yritysjohdon tulisikin nostaa jalustalle neuvottelut toimittajien ja asiakkaidensa maksuehtoihin.

​Käyttöpääoman hallintaa tehostaa myös taidokas ennustaminen. Jotta irti saatavia rahavaroja voidaan käyttää järkevästi, pitää yritystoiminnan ennustamisen olla ajantasaista ja mahdollisimman tarkkaa. Kannattaa siis panostaa resursseja myös tehokkaaseen ennustamiseen. Yritysjohdon kannattaa kiinnittää tasaisin väliajoin huomiota myös vaihto-omaisuuden määrään, jotta se ei kasvaisi ylisuureksi. Turha vaihto-omaisuus panttaa omalta osaltaan arvokasta käyttöpääomaa. ​

Vinkkejä käyttöpääoman hallinnan tehostamiseen:

  • neuvottele pidemmät maksuajat ostolaskuihin

  • lyhennä maksuaikoja myyntisopimuksiin

  • käytä tarvittaessa laskusaatavarahoitusta

  • säädä veroihin liittyvää maksuaikaa

  • tee ennakkoverojen muutoshakemus

  • tee ennakkoverojen muutoshakemus

  • hyödynnä vanhat tappiot

  • pidennä tilikautta. ​

Vahvaa ammattitaitoa - Asiantuntijamme esittäytyvät

Starian +20 ammattilaisen asiantuntijatiimi on valmiina auttamaan yritystänne käyttöpääoman tehokkaassa hallinnassa. Asiantuntijoitamme ovat mm.

Juha Kiljunen

Juha Kiljunen
Director, CFO Services

uhalla on 30 vuoden CFO-kokemus. Hän on toiminut kotimaisten ja kansainvälisten julkisesti listattujen ja listaamattomien​ konserniyhtiöiden palveluksessa. Viimeiset 10 vuotta hän on auttanut asiakkaita talousjohtopalveluissa ulkoisen ja sisäisen laskennan alueella Interim CFO:na. Pitkäjänteinen talousjohtaminen ja monipuoliset rahoitus- ja yritysjärjestelyt ovat hänen vahvuusaluettaan

Tuomas Lehto

Tuomas Lehto
Senior Financial Consultant

Monipuolinen Supply Chain -johtamisen kokemus on koulinut Tuomaksen tunnistamaan löysän sidotun rahan arvoketjussa ja kuinka se saadaan tuottavaan työhön.

Ota rohkeasti yhteyttä, autan mielelläni!

Anu Hemmila Anu Hemmilä
Sales Executive

anu.hemmila@staria.com
+358 50 501 5315

Anu Hemmila

Anu Hemmilä Sales Executive anu.hemmila@staria.com +358 50 501 5315