Navigator of Growth

Starian's coming out of a circle

Finansiella förvaltningstjänster för varje tillväxtstadium

Vårt mål är hjälpa tillväxtföretag att utvecklas till superstjärnor på internationell nivå. Våra finansiella förvaltningstjänster ger praktiskt stöd till företagsledningen avseende planering och ledningspraxis i olika faser av tillväxtresan med stark erfarenhet inom området finansiell verksamhet.

Starias finansexperter visar vägen till de bästa globala finansiella metoderna och tekniska lösningarna som testats i praktiken. Våra team beståendes av hundratals experter finns till ditt förfogande och står redo att hjälpa dig att identifiera och övervinna utmaningarna som ligger framför dig.

Lämna en kontaktförfrågan

Finansiell designsprint

​ Är kommande ekonomiska behov och utvecklingsplan tydliga?

Läs mer

Finansiell planering och verksamhetsstyrning

  Fungerar finansiella planering, ledningsrapportering och förvaltningsredovisning smidigt?

Läs mer

Global finansiell förvaltning

​ Är globala finansiella krav och lokala efterlevnadsfrågor under kontroll?

Läs mer

NetSuite ERP

Har finansiella processer och resurser för affärsverksamhet byggts på skalbar teknologi?

Läs mer

Företagets tillväxt och transformation

Är grundpelarna i företagets tillväxt och transformation i ordning?

Läs mer

Processoptimering och automatisering

Har finansiella processer optimerats och automatiserats på de mest effektiva sätten?

Läs mer

Ekonomitjänster för koncerner

Har din verksamhet vuxit så mycket att de lagliga gränserna för koncernredovisning har överskridits? Eller vill du helt enkelt fokusera på att utveckla affärsverksamheten och lämna koncernekonomiuppgifterna i händerna på professionella experter?

Staria bistår onoterade och börsnoterade företag i frågor relaterade till koncernens räkenskaper och IFRS-rapportering. Vårt team har omfattande kunskap och erfarenhet inom koncernrapportering, koncernredovisning och IFRS-rapportering. Tjänsterna skräddarsys och skalar efter dina behov, oavsett om de är inhemska eller internationella.

Starias koncernekonomitjänster inkluderar:

• Ekonomisk rapportering
• Tillämpning av IFRS-standarder
• Råd för koncernredovisning
• Koncernredovisning och delårsrapportering
• Utveckling av koncernredovisningsfunktioner i NetSuite
• Utveckling av koncernredovisningsfunktioner vid behov,
baserat på Excel
• Specialuppdrag

Interim CFO / Finanschef / Controller

Söker du professionell expertis inom finansiell förvaltning? Med Starias Interim CFO-tjänst kan ett företag helt eller delvis lämna över hanteringen av den finansiella administrationen till Starias erfarna experter. Tjänster innefattar att en senior expert kliver in i rollen som interim CFO/Finanschef/Controller på ditt företag och skapar en tjänstemodell som passar företagets behov, bransch och storlek.

  • En CFO ansvarar för strategisk assistans till företagets ledning och ägare samt för bästa möjliga användning av organisationens medel, skulder och tillgångar genom identifiering av möjligheter som möjliggör lönsamma investeringar och besparingar för företaget.

  • En Finanschefs ansvarar för att vägleda, handleda och utveckla företagets ekonomiförvaltning. Ekonomichefen ansvarar för ekonomisk planering, rapportering, kostnadsredovisning och skyddet av ekonomiska intressen enligt lag.

  • I en Controllers uppgifter ingår det att bevaka och utveckla företagets ekonomi och ICT-lösningar, samt att implementera lösningarna i praktiken. Controllern innehar en nyckelroll i kommunikationen mellan affärsverksamheten och ledningen.

Staria BI & Planning för ledningsrapportering

Med Staria BI & Planning-lösningen kan vi hjälpa dig att skapa rapporteringsprocesser och instrumentpaneler som inkluderar de viktigaste KPI:erna. Med Staria BI & Planning kan de repetitiva månadsrapporterna, t.ex. det material som förbereds för ledningsgruppen eller styrelsen, automatiseras helt. Även icke-finansiella data kan inkluderas i rapporteringen genom fler än 60 standardintegrationer som vi tillhandahåller för att hålla dina siffror uppdaterade.

Castrén & Snellman

Databaserade resurser ökar Castrén & Snellmans kund- och medarbetarnöjdhet

Hos Castrén & Snellman kombinerar Starias BI & Planning-lösning komplex data till ett lättförståeligt format och hjälper medarbetare i det dagliga arbetet, t.ex. gör rapporteringen smidig och ger projektledare insyn i teamets resurser. Lösningen har bidragit till bättre kund- och medarbetarnöjdhet.

Läs mer om Staria BI & Planning

Upptäck mer på vår blogg:

Frågor? Vi har svaren! Kontakta oss så vi hjälper dig.

Ludwig Ekström, Business Development Manager at Staria


Ludwig Ekström

Business Development Manager

ludwig.ekstrom@staria.com
Tel: +46 70 062 6259

Ludwig Ekström, Business Development Manager at Staria

Ludwig Ekström
Business Development Manager
ludwig.ekstrom@staria.com
Tel: +46 70 062 6259