Ulkoistettu taloushallinto

Palvelukeskusratkaisut

Oma palvelukeskuksesi

Starian ulkoistettu taloushallinto ja palvelukeskuskonsepti rakennetaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Asiakkaalle nimetty tiimi huolehtii talous- ja HR-prosesseista. Palvelukeskus yhdistää sisäisen taloushallintoyksikön luotettavuuden ja sitoutumisen ulkoistetun palvelun joustavuuteen ja helppouteen. Ratkaisumme sisältää jatkuvan yhteisen kehittämisen tavoitteen. Luomme yhdessä arjen sujuvuutta ja kustannustehokkuutta tunnistamalla prosesseista manuaalisia työvaiheita ja epävirtaavuuskohtia. Uudistamme toimintamalleja, modernisoimme järjestelmiä ja automatisoimme prosesseja ohjelmistorobotiikalla ja tekoälyllä. Ulkoistusratkaisuja voidaan joustavasti rakentaa myös osaprosesseihin kuten ostolaskujen rutiinien automatisointiin.

Nimetty asiantuntijatiimi

Tiimi rakennetaan ammattitaitoisista asiantuntijoista, keskustelemme mielellämme myös nykyhenkilöstön siirtymisestä Starian palvelukseen. Osaamisemme vastaa tarvittaessa myös IFRS- ja controlling-tarpeisiin. Uskomme kustannusten läpinäkyvyyteen ja jatkuvan prosessien kehittämisen molemminpuoliseen hyötyyn. Siksi palvelukeskuksen tiimiä ohjaa ohjausryhmä, joka koostuu sekä Starian että oman yrityksesi johdosta.

Starian ulkoistusratkaisusta saamasi hyödyt:

 • Ulkoistettu kokonaisuus, jossa asiakas voi vaikuttaa palvelukonseptiin ja sen sisältöön
 • Suora ja päivittäinen keskusteluyhteys tiimin jäseniin ja palvelujohtoon
 • Ohjataan yhdessä aktiivisella ohjausryhmätoiminnalla
 • Yhteinen sitoutuminen prosessien tehostamiseen
 • Tavoiteltujen kustannussäästöjen läpinäkyvä seuranta
 • Nopea ja hallittu käyttöönotto
 • Tuki ja kumppanuus kasvuun ja kansainvälistymiseen

Starian palvelukeskukseen sisältyy:

 • Pitkälle automatisoitu osto- ja myyntireskontra
 • Maksujen käsittely ja kassanhallinta
 • Pääkirjanpito ja viranomaisraportointi
 • Laskutus- ja perintäprosessi
 • Palkanlaskennan prosessit
 • Konserni- ja IFRS-raportointi 
 • Tarvittaessa liiketoiminnan tuki controlling- ja CFO-palveluna

Ota yhteyttä täyttämällä oheinen lomake.

Ulkoistettu taloushallinto


Anu Hemmilä

Talous- ja palkkapalvelut, robotiikka ja prosessikehitys

anu.hemmila@staria.com
+358 50 501 5315