Millainen on kirjanpitäjän muuttunut rooli ja millaisia positiivisia vaikutuksia sillä on yrityksen talouden suunnitteluun ja raportoinnin tulkintaan? Artikkelissa avataan myös sitä, mitä muutoksia robotiikka ja digitalisaatio tuovat tullessaan kirjanpitäjien ammattiryhmään.

Lisäarvoa yritysjohdolle

Kirjanpitäjän rooli on vielä vuosikymmen takaperin ollut hyvin lähellä sitä, mitä perinteisesti on sen ajateltukin olevan; kuitteja metsästävä ja mappipinojen takana istuva toimistotyöläinen, joka etsii laskimen avulla euroeroja. Vuosikymmen on kuitenkin suhteellisen pitkä aika ja tästä vanhentuneesta kuvitelmasta ollaan tultu hyvin pitkä matka eteenpäin työn tehostamisessa. Digitalisaatio ja robotiikka ovat näkyneet jokaisen kirjanpitäjän päivittäisessä työssä ja muutos jatkuu edelleen, vaikka pitkällä muutosprosessissa jo ollaankin. Aiheesta on puhuttu jo pitkään ja jotkut epäileväiset ovat ennustaneet kirjanpitäjän töiden loppumista ja niiden korvaamista roboteilla. Ennen kuin lopetetaan yhtäkään kirjanpitäjän työsuhdetta, mennään tarkastelemaan hieman perusasioita. Mitä digitalisaation muutokset ovat konkreettisesti tuoneet tullessaan ja mihin ne vaikuttavat?

Osa kirjanpitäjän päivittäisestä tai kuukausittaisesta tekemisestä on ollut aiemmin täysin manuaalisesti tehtävää työtä. Isoin muutos kirjanpitäjän työkuvassa näkyykin tässä osiossa. Sähköistyneet järjestelmät ja tervetulleet lakimuutokset ovat taanneet sen, että kirjanpidon materiaalin säilyttäminen sähköisessä muodossa on mahdollista ja kannattavaa. Lisäksi kuittien käsittely on siirtynyt kokonaan paperisodasta nettiin ja valokuvaversioihin. Näin ollen turhaa skannaustyötä ja tulostelua ei enää ammatissa juurikaan ole havaittavissa. Kirjanpitoon liittyvät perustoiminnot, kuten esim. ostolaskujen käsittely ja laskujen suoritusten kohdistukset ovat myöskin miltei aina ainakin osittain automatisoituja, joten näihin perustoimintoihin käytetty aika vähenee koko ajan. Pääsääntönä onkin, että kaikki toiminnot, jotka voidaan automatisoida ja jotka toistuvat samankaltaisina, pyritään automatisoimaan. Seuraavaksi kysymys kuuluukin, mitä töitä kirjanpitäjälle jää kaiken tämän automatisoinnin jälkeen?

Muutokset työtehtävissä

Manuaalisen perustyön ja usein toistuvien, samankaltaisten kirjanpitoajojen poistuminen raivaa tilaa materiaalin tarkistamiselle ja mikä tärkeintä; tuotetun raportoinnin tulkinnalle. Tämä onkin paras uutinen asiakasyritykselle. Aiemmin kävi usein niin, että asiakas saattoi maksaa tilitoimistolleen tai kirjanpitäjälleen kirjanpidosta eli raporttien tuottamisesta. Nyt kirjanpitäjän rooli on muuttunut uusien ajankäytön mahdollisuuksien vuoksi ja asiakas saa usein samalla rahallisella panostuksella paljon enemmän lisäarvoa; kokonaisvaltaista ja neuvovaa Controller-palvelua. Sen lisäksi, että kirjanpitäjä tuottaa talouden raportit, hän ehtii ja osaa myös tutkia muodostettujen raporttien lukujen tarkoitusta yritykselle. Uudessa roolissaan kirjanpitäjä osallistuu yritysjohdon palavereihin budjettia laadittaessa, suunnitellessa verotusta, kannattavuuslaskelmia tehtäessä ja muita isoja päätöksiä pohtiessa. Kirjanpitäjä on neuvonantaja yrityksen erikoistilanteissa, hän informoi muutoksista tunnusluvuissa ja tuottaa erilaisia laskelmia kannattavuudesta. Asiakkaalle tämä on pelkästään positiivinen asia, saahan hän ison tuen ja avun yrityksen talousluvut muodostaneelta ammattilaiselta.

Rohkeasti kohti uutta

Kirjanpitäjän roolin muuttuessa jatkuva koulutus ja muutospositiivisuus on elintärkeää. Muutoksissa ja uusissa jutuissa pysytään mukana, kun pidetään kiinni ajantasaisesta kouluttautumisesta ja innostutaan myös kokeilemaan uusia asioita. Tämä pätee usein kirjanpitäjän lisäksi myös asiakasyritykseen; otathan askeleen eteenpäin ja kutsut myös kirjanpitäjäsi mukaan johdon palavereihin. Kukaan muu ei luultavasti tunne yrityksesi taloutta niin hyvin kuin kirjanpitäjäsi. Hänellä voi myös olla paljon uutta annettavaa yrityksen tärkeimpiä päätöksiä mietittäessä.

Haluatko lisätietoja? Tutustu maksuttomaan oppaaseen

Staria-opas-taloushallinnon-ulkoistamiseen

Olemme laatineet maksuttoman oppaan, josta saat kattavan infopaketin talouspalvelujen kehittämiseen ja ulkoistushankkeen suunnitteluun. Oppaassa kerromme:

  • Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa?
  • Milloin on oikea hetki ulkoistaa taloushallinto?
  • Mitä taloushallinnossa kannattaa ulkoistaa, ja millä tavoin?
  • Miten valita sopiva kumppani?

Kiinnostuitko nykyaikaisista taloushallinnon ratkaisuista? Lue lisää palveluista nettisivuiltamme.

Mikko Ryomä

Mikko Ryömä
Development Director, Global Accounting and Software Solutions
mikko.ryoma@staria.com
+ 358 44 7608 014