Strategy Talk CFO -tapahtuma järjestettiin Helsingissä 10.5.2022. Starialla oli yhtenä tapahtuman pääyhteistyökumppaneista etuoikeus päästä lavalle keskustelemaan kasvusta upeiden asiakkaidemme RELEX Solutionsin sekä Frameryn kanssa. Paneelissa kyseisiä yrityksiä edustivat CFO Johan Haataja (RELEX Solutions) sekä Finance Director Inka Grahn (Framery). Starialta keskusteluun osallistui yrityksen CEO, Artti Aurasmaa.

Kaasua ja jarrua!

Kasvuyhtiöiden arki on hektistä ja riskinottohalu on usein läsnä jopa päivittäisessä tekemisessä. Panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että CFO:n tehtävänä on usein olla niin sanottu järjen ääni ja jarrutella, kun meno alkaa käydä liian vauhdikkaaksi.

Talousjohtajan katse on tulevaisuudessa, ja jotta tavoitteisiin päästään, on tärkeää keskittyä tulevaisuuden riskitekijöihin ja mahdollisuuksiin. Ennustamisen tärkeys korostuu, kun riskit ovat tiedossa.

Pääomasijoittajan rooli kasvun tukena

Useasti ajatellaan, että pääomasijoittajan merkitys näkyy ainoastaan rahana. Panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että pääomasijoittaja tuo kasvuun uuden ulottuvuuden ja asioita alkaa tapahtua positiivisella paineella. Itse pääoma toimii kasvun polttoaineena ja tekemiseen saadaan pääomasijoittajan myötä aikataulu ja tavoitteet. Kaikki haluavat onnistua, mikä tekee yhteistyöstä avainhenkilöiden sekä pääomasijoittajien välillä erityisen rikasta.

Pääomasijoittajan valinnalla on myös paljon merkitystä. Oikea pääomasijoittaja voi toimia ovenavaajana uusille markkinoille ja verkostoille. Johan Haataja mainitsi pääomasijoittajien tuoneen uskottavuutta viestintään sekä asiakaskuntaan Relexin avattua toiminnan Yhdysvalloissa.

Kasvun haasteisiin vastaaminen

Vaikka ennustaminen on tärkeää, kaikkeen ei silti pysty varautumaan. Koronapandemia on esimerkiksi vaikuttanut lukuisten yritysten toimintaan johtaen pahimmissa tapauksissa jopa yritystoiminnan päättymiseen. Kasvun eri vaiheissa on haasteita ja kasvun määrittelyssä korostuu myös se, miten haasteisiin vastataan. Inka Grahn kertoi koronapandemian olleen Frameryn pahin painajainen. Etätyösuositusten alkaessa toimistoja alettiin sulkea, eikä yrityksen tuotteilla ollut enää samanlaista kysyntää. Framery onnistui kuitenkin kääntämään haastavan tilanteen mahdollisuudeksi löytäessään ratkaisun toimistojen remontoinneista.

Kansainvälinen kasvu tuo myös mukanaan omat haasteensa. Uusille markkinoille siirtyminen luo mahdollisuuksien lisäksi auttamatta myös muutoksia ja haasteita yrityksen toimintaan. Talousjohtajalla on merkittävä rooli kansainvälisen kasvun mahdollistamisessa.

Panelistit olivat yhtä mieltä myös siitä, että silloin kun asiat ovat kunnossa, menneisyyteen ei tarvitse katsoa. Kasvu ei ole helppoa ja erilaisia haasteita tulee eteen kasvun eri vaiheissa. Vaikka matka saattaa vaikuttaa kivikkoiselta, on se myös hauskaa ja jännittävää!

Johan Haataja, RELEX Solutions

Johan Haataja, CFO,
RELEX Solutions

Inka Grahn, Framery

Inka Grahn, Finance Director, Framery

Artti Aurasmaa, Staria's CEO

Artti Aurasmaa, CEO,
Staria

RELEX Solutions

RELEX Solutions on suomalainen logistiikka-alan yritys, joka perustettiin vuonna 2005. Tänä päivänä Relex työllistää jo yli 1300 henkilöä ympäri maailman ja kasvu jatkuu edelleen. Yritys teki vuoden 2022 alussa Suomen ennätyksen saadessaan yli 500 miljoonaa euroa rahoitusta kansainvälisiltä sijoittajilta. Relexin talousjohtajana on jo seitsemän vuoden ajan toiminut Johan Haataja.

Framery

Tampereelta lähtöisin oleva Framery perustettiin vuonna 2010. Yritys tuottaa äänieristettyjä työtiloja, jotka ovat olleet kovassa kysynnässä niin Suomessa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Framery on yksi Euroopan nopeiten kasvamimmista yrityksistä ja Framerylla on asiakkaita jo yli 60 eri maasta. Inka Grahn työskentelee Framerylla Finance Directorina ja kuvailee rooliaan CFO:n “oikeaksi kädeksi”.

Staria

Staria on tietojärjestelmä- ja talouspalveluyhtiö, jonka missiona on mahdollistaa asiakkailleen tehokkaimmat palvelut ja työkalut moderniin liiketoimintaan. Yritys on perustettu vuonna 2003 ja se on kokonaan henkilöstön ja Vaaka Partnersin omistama. Stariaa paneelissa oli edustamassa yrityksen CEO, Artti Aurasmaa. Artilla on aikaisempaa kokemusta niin toimitusjohtajan kuin talousjohtajankin roolista erilaisissa kasvuyrityksissä.

Raportti: Mitkä ovat kansainvälisen kasvun suurimmat haasteet ja ratkaisut?

Haastattelimme 10 kasvuyrityksen talouspäättäjää saadaksemme selkeän koosteen heidän kohtaamiin kansainvälisen kasvun vaatimuksiin. Tuomme esiin myös heidän vinkkejään ja eri lähestymistapoja näiden haasteiden voittamiseksi.

Raportissa syvennymme mm. seuraaviin aihealueisiin:

  • kansainvälisten kasvuyritysten suurimmat haasteet
  • keinot haasteiden ratkaisemiseen
  • talouspäättäjien 10 kansainvälistymisen vinkkiä.