Talousjohtajilla on takanaan kiireiset kaksi vuotta, joiden aikana he ovat saaneet tasapainotella äkillisesti muuttuvien tilanteiden kanssa. Talousjohtajat haluavatkin nyt varmistaa, että yritysten talousprosessit ovat ketteriä ja tehokkaita tulevaisuutta varten. Tästä syystä investointiprioriteetit ovat talousjohtajien tarkastelussa – investoinneilla halutaan tukea yritysten valmiutta kohdata tulevaisuuden muutoksia niin, ettei digitaalisen muutoksen edistämisestä tarvitse tinkiä. Enää ei siis haluta vain reaktiivisesti mukautua uusiin tilanteisiin.

Management Events julkaisi tänä vuonna CFO Investments 2022 -raportin. Tätä trenditutkimusta varten oli mm. haastateltu 318 eurooppalaista talousjohtajaa ja sen tulokset osoittivat, että yli puolet (58%) talousjohtajista painottavat investoinneissaan Finance solutions -kategoriaa. Toiseksi suosituin vaihtoehto oli Big Data and Analytics -kategoria, jonka valitsi 11 % talousjohtajista. IT Management  -kategoria sai puolestaan 10 % kannatuksen.

CFO investments 2022 report

Lähde: Management Eventsin vuoden 2022 raportti: “The Resilient CFO: Optimizing Technology in Finance”

Finance solutions -kategorialla on selvästi johtoasema investointiprioriteettien suhteen. Kysely osoitti, että talousjohtajista 75,4 % piti etusijalla investoimista talouden digitaaliseen muutokseen ja automaatioratkaisuihin, 52,6 % puolestaan priorisoi taloussuunnittelua ja ennustamista, kun taas 42,1 % piti tärkeimpänä talousraportoinnin optimointiin investoimista.

Nämä kolme teemaa tarkoittavat käytännössä sitä, että investointeja tehdään järjestelmiin ja työkaluihin, kuten esim. ohjelmistorobotiikkaan (RPA), ERP-järjestelmiin, Business Intelligence -ratkaisuihin ja tekoälyyn.

Teknologiaa hyödyntävä kasvu on Starian ytimessä

Staria allekirjoittaa raportin tulokset täysin. Nämä yllä mainitut teemat, järjestelmät ja työkalut kuvastavat hyvin sitä, mitä talousjohtajat tarvitsevat tulevaisuuteen valmistautumisessa.

Teknologiaa hyödyntävä kasvu on aina ollut Starian palveluiden ytimessä. ONE STOP -toimitusmallillamme pyrimme tarjoamaan talousjohtajille ja heidän tiimeilleen työkalut, jotka vastaavat heidän sekä tämänhetkisiin että tuleviin tarpeisiin. Uskomme, että ohjelmistorobotiikkaa, tekoälyä ja BI-työkaluja tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa yhä enemmän, ja autammekin mielellämme yritystäsi siirtymään niiden avulla kohti tehokkaita, automatisoituja prosesseja.

RPA ja tekoäly lisäävät tehokkuutta ja nostavat yrityksen arvoa

Raportissa haastateltujen talousjohtajien mukaan halua investoida automaatioteknologioihin, kuten ohjelmistorobotiikkaan ja tekoälyyn, ohjasivat tavoitteet talousosaston tehostamisesta ja inhimillisten virheiden minimoimisesta. Talousjohtajat toivoivat myös, että nämä teknologiat nostaisivat yrityksen arvoa ja auttaisivat yrityksiä pysymään alojensa edelläkävijöinä.

Yritysten sekä niiden talousosastojen tarpeet ja vaatimukset monipuolistuvat, mutta myös tarkentuvat koko ajan. Talousosastojen työmäärät lisääntyvät samalla kun niiltä vaaditaan yhä laadukkaampaa toimintaa. Automaatioteknologioiden käyttö tuo talouden toimintoihin lisää läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta, parantaen samalla myös työn laatua. Kun automaatio huolehtii perustehtävistä, henkilöstösi voi haastaa itseään monipuolisemmilla ja mielekkäämmillä tehtävillä, joista on enemmän hyötyä myös asiakkaillesi.

Starialla on vankka ja laaja kokemus eri toimialojen prosessien automatisoinnista ohjelmistorobotiikkaa ja tekoälyä hyödyntäen. Tarjoamme RPA-ratkaisuja ohjelmistotoimittaja UiPathin kumppanina. Staria AI on puolestaan kehittämämme helppokäyttöinen tekoälyratkaisu, joka vähentää ostolaskujen käsittelyyn kuluvaa aikaa. Ratkaisumme rakennetaan vastaamaan jokaisen asiakkaan yksilöllisiä tarpeita, jotta automatisoitu prosessi täyttää varmasti kaikki tarvittavat vaatimukset. RPA on oikea työkalu sääntöpohjaisten prosessien automatisointiin, mutta monimutkaisemmissa prosesseissa hyödynnämme koneoppimista ja luomme tekoälyn, joka rakentaa säännöt itse hyödyntämällä laskujen aiempia kirjaustietoja. Kokemuksemme prosessien automatisoinnista ja tarjoamamme ratkaisut vastaavat talousjohtajien tärkeimpänä pitämään investointialueeseen (talouden digitaalinen muutos ja automaatioratkaisut).

Staria Oyj ja Sisua Digital Oy allekirjoittivat 1.5.2023 voimaan tulleen sopimuksen, jolla Sisua Digital osti Starian ohjelmistorobotiikkaliiketoiminnan.
Lue lisää tiedotteesta.

SIIRRY SISUA DIGITALIN VERKKOSIVUILLE

Innovatiivinen BI-ratkaisu oikeanlaisilla ominaisuuksilla

Talouden digitalisointia koskeviin investointeihin liittyen, raportiin haastatellut talousjohtajat kertoivat olevansa siirtymässä yksinkertaisista Business Intelligence -ratkaisuista innovatiivisempiin ja virtaviivaisempiin vaihtoehtoihin, tavoitteenaan saada parempaa dataa ennustamista varten. Raportista käy ilmi, että talousjohtajat pitävät skenaariosuunnittelua ja rullaavia datapohjaisia ennusteita ominaisuuksina, jotka auttavat nopeisiin muutoksiin sopeutumisessa, riskien lieventämisessä ja kriiseihin varautumisessa.

Perinteisesti samaa BI-ratkaisua ei voida käyttää sekä ennustamiseen että suunnitteluun. Tässä Starian BI & Planning -ratkaisu erottuu joukosta – se yhdistää ennustamisen ja suunnittelun yhteen skaalautuvaan ratkaisuun. Sen tarkkaan valikoidut ominaisuudet, kuten rullaavat dataan perustuvat ennusteet ja skenaarioiden suunnittelu, ovat ratkaisun ytimessä. Staria BI & Planningista löytyy oletuksena myös useita käyttövalmiita talousraportointiominaisuuksia. Staria BI & Planning tarjoaa täyden paketin BI-, suunnittelu- ja talousraportointiratkaisun ja se vastaakin talousjohtajien toiseksi ja kolmanneksi tärkeimpinä pitämiin investointialueisiin (taloussuunnittelu ja ennustaminen sekä talousraportoinnin optimointi).

Osallista koko organisaatiosi ennustepäivitysten tekemiseen ja lukujen analysointiin

New call-to-action

Taloudellinen suunnittelu ja analysointi muuttuu hankalammaksi kansainvälisessä toiminnassa tai kun toimitaan useiden sidosryhmien kanssa. Asiakkaamme PHM Group toimii 5 maassa ja heidän Group CFO Petri Pellonmaa kertoo 8.6. klo 13 järjestettävässä webinaarissa, miten konserni on onnistuneesti osallistanut koko organisaation ennustepäivitysten tekemiseen ja lukujen analysointiin.

Tule mukaan webinaariin ja huomaat syksyllä tarkastelevasi talouden suunnittelu- ja analysointiprosessejanne uusin silmin. Lue lisää ja ilmoittaudu!

Matias Tiala

Matias Tiala
Head of Automation
matias.tiala@staria.com
Tel. +358 40 749 6176

Mikko Kurki

Mikko Kurki
Head of Product Management, BI & Planning
mikko.kurki@staria.com
Tel: +358 50 301 1184

Jimmy Löfström