Huhtikuun alussa 2019 astui voimaan verkkolaskulaki, jonka pääasiallinen tehtävä on tehostaa verkkolaskutusta EU-alueella. Lain tarkoituksena on nopeuttaa verkkolaskutuksen käyttöönottoa julkisella sektorilla ja edistää taloushallinnon automaatiota. Koko EU-alueen kattava yhteinen standardi helpottaa myös rajat ylittävää laskutusta ja edistää näin EU-alueen yhteistä kauppaa. Laki perustuu EU-direktiiviin, mutta Suomi on tehnyt lakiin myös omat lisäyksensä.

Verkkolaskulain pääperiaatteet ovat:

  • julkishallinnolle velvollisuus ottaa vastaan sähköisiä laskuja
  • yrityksille oikeus vaatia toimittajiltaan verkkolaskuja
  • verkkolaskupohjat EU-standardien mukaisiksi.

Konkreettiset muutokset lain myötä

Suomalaiset yritykset ovat jo tähänkin asti voineet vaatia omaehtoisesti toimittajiltaan verkkolaskuja hankintojensa ehtona. Julkishallinto on myös ottanut jo pidempään mielellään vastaan verkkolaskuja, joten siinäkään asiassa muutos ei ole mullistava. Sen sijaan merkittävä uudistus lain astuttua voimaan on käytettyjen verkkolaskupohjien muutokset. Suomalaisissa verkkolaskustandardeissa on ollut hyvin vähäisesti pakollisia kenttiä, joten uuden lain vaatiman standardin mukaiset verkkolaskupohjat täytyy ottaa jatkossa käyttöön yritysten verkkolaskutuksessa, mikäli yritys käy ulkomaan kauppaa tai ostaja muutoin vaatii kansainvälisten standardien mukaisia verkkolaskuja. Uudessa, eurooppalaisessa standardissa on huomattavasti enemmän pakollisia tietoja, joten laskutusohjelmatarjoajien pitää mahdollistaa pakollisten kenttien käyttö laskuilla, mikäli asiakas näin edellyttää.

Uudet verkkolaskutusstandardit kannattaa kuitenkin ottaa vastaan maltilla. Uusia verkkolaskupohjia tarvitaan vasta silloin, kun käydään kansainvälistä kauppaa tai ostaja vaatii uusien standardien mukaista laskutusta. Tärkeintä tässä vaiheessa on selvittää, tarjoaako oma myyntilaskujärjestelmäntoimittaja tarvittaessa kansainvälisen standardin laskupohjia. Mikäli ohjelman tuotekehitys on päättynyt, kannattaa siirtyä ajoissa uuteen laskutusohjelmaan, johon tuotekehitystä tehdään. Nyt onkin todella hyvä hetki päivittää taloushallinnon järjestelmät toimivaksi kokonaisuudeksi, sillä myyntilaskujärjestelmää muutettaessa voi olla järkevää yhtenäistää samalla muita talouden järjestelmiä ja toimintoja.

Verkkolaskutuksen lisääntymisen hyödyt

Uuden lain päätehtävänä on lisätä verkkolaskutuksen osuutta myyntilaskutuksessa EU-alueella. Verkkolaskutuksen lisääntyessä virheiden määrä laskutuksessa vähenee, laskujen käsittely helpottuu ja laskujen käsittelyn automatiikka vähentää huomattavasti manuaalityötä. Verkkolaskutus on myös ekologinen vaihtoehto verrattuna paperilaskuihin. Verkkolaskutuksen lisääntyessä ja uuden lain rinnastaessa laskun kuitteihin, astutaan taas askel lähemmäksi e-kuitteihin siirtymistä. Tulevaisuudessa verkkolaskulaki voisi mahdollistaa yrityksiä vaatimaan myös kuitit sähköisesti, mikä helpottaisi huomattavasti monen yrittäjän kuukausittaista paperityön määrää.

Epäiletkö nykyisen myyntilaskujärjestelmäsi ohjelmakehitysmahdollisuuksia? Ota yhteyttä ja keskustellaan Starian tarjoamista, ajantasaisista ohjelmistovaihtoehdoista!

Olli Järvinen

Olli Järvinen
System Manager
olli.jarvinen@staria.com
+ 358 40 8609 458