Det har spekulerats om huruvida automatisering av robotprocesser (RPA) och artificiell intelligens (AI) bara är modeord. Vad är RPA och vad har den för fördelar? Automatisering av robotprocesser syftar på teknik som kan användas för att automatisera rutinuppgifter i olika processer. Grundtanken med RPA var ursprungligen att efterlikna sådana uppgifter som utförs av människor. Manuella arbetsfaser, som inte kräver någon särskild förmåga att fatta beslut eller annan expertis, är något som hela tiden dränerar företagens personalresurser. Dessa resurser skulle istället kunna läggas på mer utmanande uppgifter. I sådana situationer kan RPA frigöra upp till 90 % av arbetstiden från manuella uppgifter, så att personalen kan lägga mer tid på produktiva arbetsuppgifter.

Hur fungerar en programvarurobot?

En robot är en programvaruapplikation som installerats på en arbetsstation eller en virtuell server och som kan programmeras att utföra olika arbetsflöden inom ett företags befintliga tillämpningar. Robotar använder samma användargränssnitt som människor, så deras arbetsflöden består huvudsakligen av att logga in i program, flytta filer och mappar, klippa ut och klistra in data, fylla i formulär och annat. I de flesta fall behöver man inte göra några förändringar av de tillämpningar där roboten ska användas. Det gör att det blir mycket lättare att implementera och utveckla robotar.

Robotarna kan utföra vissa uppgifter självständigt, som att sortera e-postmeddelanden baserat på deras innehåll. Alternativt kan robotarna samarbeta med människor, så att människorna kan styra robotens arbete mer i detalj. Roboten kommer fortfarande att utföra de manuella och repetitiva delarna av uppgiften, till exempel att inhämta olika typer av data från olika system. Människor kan enkelt specificera informationen som behövs och efter att roboten har tagit emot specifikationerna kan den utföra inhämtningsarbetet och meddela när uppgiften är slutförd och var data lagras.

Vår kostnadsfria inköpsguide för RPA innehåller tips om hur man implementerar en RPA-lösning (på engelska).

Staria-RPA-buyers-guide

Vilka är fördelarna med RPA?

Förutom avsevärda kostnadsbesparingar erbjuder RPA även andra fördelar. De gör att medarbetarna kan fokusera på områden som att utveckla verksamheten och kundservice, eller på att lösa mer krävande uppgifter. Det har dessutom en positiv effekt på medarbetarnas arbetstillfredsställelse. RPA innebär också att företag kan inleda projekt som kommer att kräva många arbetstimmar, då robotar kan arbeta på de projekten som annars skulle vara för tidsödande. Robotar stavar inte fel och de blir aldrig trötta på manuellt arbete. De har inga synpunkter på sin arbetsmiljö och de rapporterar till och med sina egna fel till användarna. Men robotar är förstås inte lämpliga för alla uppgifter. Mänskliga experter och yrkeskunniga medarbetare kommer att behövas även i framtiden för uppgifter som kräver mänsklig intelligens, men robotar kan hjälpa människan i egenskap av outtröttliga hjälpredor.

Boka en kostnadsfri RPA-konsultation >>>

Kundupplevelser av RPA

Staria har implementerat RPA-lösningar av många omfattningar för både Starias interna behov och för externa kunder. Här berättar tre olika kunder om sina upplevelser.

Newsec – Robotic Process Automation ger högre effektivitet och nöjdare personal

Newsec är det största fastighetsförvaltningsföretaget i Nordeuropa. De bestämde sig för att starta ett RPA-projekt för att effektivisera verksamheten med hänsyn till tillväxt, systemuppdateringar och konkurrensläget, men ”det viktigaste skälet till att starta RPA-projektet var dock personaltrivsel. Man ville frigöra experternas tid från rutinarbete till viktigare uppgifter.” Säger Newsecs projektchef Lauri Pulkka. Den nya robotkollegan togs emot med applåder och samarbetet med Staria har sedan dess fortsatt att utvecklas.

Läs Newsecs kundberättelse här.

Vanda Energi – Produktivitet genom robotisering

Vanda Energi är ett av Finlands största stadsenergibolag. De har idag 10 RPA-processer i produktion. Robotarna har som uppgift att bland annat överföra information från ett system till ett annat, så att människor inte ska behöva utföra manuellt arbete. ”Vi har beräknat att vi med hjälp av programvarurobotarna sparar in ett personarbetsår. Nu kan de personer vars jobb har överförts till robotar koncentrera sig på meningsfullare sysslor”, summerar Stefan Forsström, utvecklings- och analyschef på Vanda Energi.

Läs Vanda Energis kundberättelse här.

Mjukvarurobotik stöder Xamks tillväxt

Sydöstra Finlands yrkeshögskola Xamk profilerar sig som en högskola för hållbar välfärd, teknologi och skapande ekonomi. Xamk ville effektivisera och automatisera sina processer inom bokföring. ”Vi ville att bokförarna kunde få tid för mera betydelsefullt arbete” säger Satu Rask, Ekonomichef på Xamk. Xamk har för tillfället åtta mjukvarurobotar i produktion och har automatiserat flera processer inom ekonomi, personaladministration och inom systemet för studenters uppgifter och betyg.

Läs Xamks kundberättelse här.

Ta reda på mer om RPA-implementering via vår kostnadsfria implementeringsguide för automatisering av robotprocesser (på engelska).

Implementing RPA

Läs mer om våra RPA kunder