UiPath RPA – Robotic Process Automation 2018-11-08T11:30:49+00:00

UiPath RPA
Robotic Process Automation

Öka effektiviteten genom att automatisera affärsprocesser

En virtuell assistent i ditt team

Robotic Process Automation (RPA) automatiserar rutinmässiga, repetitiva och manuella arbetsuppgifter, t.ex. administrativa processer för ekonomi-, personal- och lönehantering och/eller den generella informationshanteringen. RPA kan appliceras i alla miljöer och i alla system.

RPA ersätter inte behovet av mänskliga resurser, roboten fungerar snarare som en virtuell assistent. Den jobbar med repetitiva, datarelaterade rutinuppgifter, vilket frigör tid för mer avancerade och värdeskapande uppgifter såsom kundinteraktion och utveckling av medarbetarnas expertis. Nettoresultat; det minskar tid och kostnader som spenderas på standardprocesser

Staria är nordisk samarbetspartnern till den ledande RPA-programvaruleverantören UiPath, UiPath, därmed tränas robotarna endast av UiPaths certifierade experter.

Med RPA får du:

  • Ett effektivt sätt att standardisera processer
  • Förbättrad kundupplevelse
  • Ökad motivation hos medarbetare
  • Högre process-transparens
  • Snabbare rapportering
  • Högre kvalitet
  • Större möjligheter för kompetensutveckling

Fördelar med RPA

Snabb Return on Investment (ROI)

I genomsnitt uppnår verksamheter en positiv ROI på mindre än ett år vid införande av RPA.

Säkerhet

Kravet på datasäkerhet och GDPR-efterlevnad ökar. Eftersom informationen behandlas av en robot, begränsas mänsklig interaktion och risken för missbruk av data minskar. Roboten kommer inte att göra mänskliga misstag, såsom att hoppa över något steg eller att glömma viktig information.

Dataanalys

Analytics
Data är den viktigaste resursen för nästan alla företag och med RPA kan insamlingen av data simplifieras. Det innebär att ledningen får en bättre förståelse för verksamheten.

Värdeskapande arbete

Då RPA kan ta hand om de rutinmässiga uppgifterna ges dina medarbetare mer tid att fokusera på värdeskapande arbetsuppgifter och utveckling. Det leder i sin tur till en ökad produktivitet och innovation.

Köpguide RPA

Vilka är frågorna som behöver besvaras innan du köper in en RPA lösning? Vi listar de viktigaste sakerna du bör fråga dig själv innan du investerar i ett verktyg för Robotic Process Automation.

Läs mer

Implementera RPA

Vad är det som gör en Implementation av Robotic Process Automation framgångsrik? Få en kort guide till RPA implementationsprocessen samt de olika tillvägagångssätten.

Läs mer

Lär dig att automatisera dina processer med StaRPA Academy

StaRPA Academy är en plattform för dig som vill lära dig att arbeta med robotmjukvara. Du kommer att få de färdigheter och kunskap som behövs för att kunna automatisera dina processer och använda robotarna. De olika online-modulerna introducerar dig till Robotic Process Automation. Efter kurserna tar du med dig grunderna i RPA och så småningom kan du bli en RPA-utvecklare.

Till StaRPA academy

Vill du veta mer om RPA?


Matias Tiala
Robotics & AI

matias.tiala@staria.com
Tel +358 40 749 6176