Robotic Process Automation

Öka effektiviteten genom att automatisera affärsprocesser

En virtuell assistent i ditt team

Robotic Process Automation (RPA) automatiserar rutinmässiga, repetitiva och manuella arbetsuppgifter, t.ex. administrativa processer för ekonomi-, personal- och lönehantering och/eller den generella informationshanteringen. RPA kan appliceras i alla miljöer och i alla system.

RPA ersätter inte behovet av mänskliga resurser, roboten fungerar snarare som en virtuell assistent. Den jobbar med repetitiva, datarelaterade rutinuppgifter, vilket frigör tid för mer avancerade och värdeskapande uppgifter såsom kundinteraktion och utveckling av medarbetarnas expertis. Nettoresultat; det minskar tid och kostnader som spenderas på standardprocesser

Staria är nordisk samarbetspartnern till den ledande RPA-programvaruleverantören UiPath, UiPath, därmed tränas robotarna endast av UiPaths certifierade experter.

Med RPA får du:

  • Ett effektivt sätt att standardisera processer
  • Förbättrad kundupplevelse
  • Ökad motivation hos medarbetare
  • Högre process-transparens
  • Snabbare rapportering
  • Högre kvalitet
  • Större möjligheter för kompetensutveckling

En pålitlig RPA-partner

Staria är en pålitlig RPA-partner. Våra RPA-kunder har en NPS (Net Promoter Score) på 86 (december 2019). Läs mer om våra kunder eller se videon med Newsecs projektledare Lauri Pulkka som berättar om samarbetet samt fördelarna med robotteknik.

Fördelar med RPA

Snabb Return on Investment (ROI)

I genomsnitt uppnår verksamheter en positiv ROI på mindre än ett år vid införande av RPA.

Säkerhet

Kravet på datasäkerhet och GDPR-efterlevnad ökar. Eftersom informationen behandlas av en robot, begränsas mänsklig interaktion och risken för missbruk av data minskar. Roboten kommer inte att göra mänskliga misstag, såsom att hoppa över något steg eller att glömma viktig information.

Dataanalys

Analytics
Data är den viktigaste resursen för nästan alla företag och med RPA kan insamlingen av data simplifieras. Det innebär att ledningen får en bättre förståelse för verksamheten.

Värdeskapande arbete

Då RPA kan ta hand om de rutinmässiga uppgifterna ges dina medarbetare mer tid att fokusera på värdeskapande arbetsuppgifter och utveckling. Det leder i sin tur till en ökad produktivitet och innovation.

Köpguide RPA

Vilka är frågorna som behöver besvaras innan du köper in en RPA lösning? Vi listar de viktigaste sakerna du bör fråga dig själv innan du investerar i ett verktyg för Robotic Process Automation.

Läs mer

Guide: Implementera RPA

Vad är det som gör en Implementation av Robotic Process Automation framgångsrik? Få en kort guide till RPA implementationsprocessen samt de olika tillvägagångssätten.

Läs mer

Vill du veta mer om RPA?

Matias Tiala


Matias Tiala
Robotics & AI

matias.tiala@staria.com
Tel +358 40 749 6176