Project Description

Global Accounting team

Kansainvälisten talouspalveluiden tiimi on täynnä maakohtaista osaamista ja erilaisia kulttuureja

Kansainvälisten talouspalveluiden tiimissä työskentelee yli 50 asiantuntijaa. Tiimissä tuotetaan kirjanpidon palveluita kattaen jo yli 40 eri maan paikalliset vaatimukset. Työpäivän aikana voi käyttää useaa eri kieltä ja tutustua eri maiden kansalaisuuksiin, mutta tiimin yhteisenä kielenä käytetään pääasiassa englantia. Tiimissä työskentelee eri osaamistason omaavia ammattilaisia aina harjoittelijoista pääkirjanpitäjiin, mutta kaikkia yhdistävänä tekijänä näkyy vahva sitoutuneisuus yhteiseen tekemiseen ja hyvään tiimihenkeen.

Asiakaskuntaan kuuluu myös kotimaisia yhtiöitä, mutta painotus on näidenkin yritysten osalta selkeästi kansainvälisissä toiminnoissa. Perinteinen kirjanpito on vain osa tämän tiimin työnkuvaa. Tekemiseen liittyy todella vahvasti asiakaslähtöisyys ja tiivis yhteydenpito ulkomaisten partnereiden kanssa, jotka auttavat tiimin asiantuntijoita varmistamaan kirjanpidon oikeellisuuden myös paikallisten vaatimusten mukaisesti. Asiakkaiden liiketoimintajärjestelmänä käytetään NetSuitea, joka toimii erinomaisesti kansainvälisissä liiketoiminnoissa ja on helposti käytettävissä pilvipohjaisuutensa ansiosta ajasta tai paikasta riippumatta. Tiimissä käyttöönotetaan uusia asiakkuuksia kuukausittain ja tuetaan asiakasyritysten kansainvälistymistä aidolla yhteistyöllä.

Tiimissä tehdään kirjanpitoa yli 40 eri maan lakien mukaisesti, joten eri maiden tapojen ja lakimääräysten hallitseminen on avainroolissa.

Vaativaa, mutta äärimmäisen mielenkiintoista työtä

Tiimin asiakkuuksien jakautuminen kymmeniin eri maihin vaatii tekijöiltään erityisiä taitoja. Kun kirjanpitoa tehdään yli 40 eri maan lakien mukaisesti, on eri maiden tapojen ja lakimääräysten hallitseminen avainroolissa. Hyvä kielitaito on myös ensiarvoisen tärkeää, sillä laskuja voi tulla kymmenillä eri kielillä ja asiakastapaamiset käydään usein englanniksi. Kaikkien ei kuitenkaan ole tarkoitus osata useiden eri maiden lainsäädäntöjä tai kieliä, vaan työtä tehdään tiimissä pareittain ja kommunikoidaan jatkuvasti muiden tiimiläisten sekä ulkomaisten partnereiden kanssa. Kansainvälinen talouspalveluiden tiimi tarjoaa harjoittelijapolun avulla mahdollisuuden aloittaa urapolkuja myös heti opintojen jatkumona. Kokeneemmat tekijät tukevat uusien tulokkaiden tekemistä opettamalla ja neuvomalla uusissa asioissa.

Tiimin tukirankana toimivat pääkirjanpitäjät ja osaavat tiiminvetäjät. Kuka tahansa voi tässä tiimissä kysyä neuvoa keneltä tahansa eikä hierarkiaa johtamisessa tunneta. Viikoittaisilla palavereilla ja yhteisillä kahvihetkillä pidetään yllä työasioiden yhteisen purkamisen lisäksi myös yhteishenkeä, joka näkyykin vahvasti tiimiläisten tavassa tehdä töitä. Koska työ on itsessään vaativaa, on äärimmäisen tärkeää tuntea kuuluvansa joukkoon ja saavansa tukea työtovereiltaan.

Erilaisten kulttuuritaustojen kirjo on tiimin vahvuus.

Kansainvälistä yhteistyötä kirjanpidon ohella

Tiimin tulee jatkuvasti uusia asiakkaita ja uusia ihmisiä, joten työhön liittyy nopeasti liikkuvia osasia. Vaikka työ on yleisluonteeltaan vaativaa, on se myös erityisen mielenkiintoista, sillä työntekijät pääsevät tutustumaan eri kulttuureihin ja toimialoihin. Globaalissa ympäristössä ei voi välttyä kehittymästä osaksi virtuaalitiimiä, jossa taidot viestiä vaikuttavasti digitaalisten välineiden avulla ovat erittäin tärkeät ja kasvavat myös kuin huomaamatta arkipäivän työn ohessa. Asiakastapaamisten ja ulkomaisten partnereiden kanssa tehtävän yhteistyön määrä vaihtelee työroolista riippuen, mutta kansainvälisen tunnelman voi tuntea vahvasti jokaisen tiimiläisen tekemisessä. Erilaisten kulttuuritaustojen kirjo onkin tiimin vahvuus, ja tätä kautta erilaiset persoonat värittävät yhteen hioutunutta tiimiä entisestään.

Kansainvälisen tiimin asiakasmäärän kasvaessa, haemme jatkuvasti eri henkilöitä monikansalliseen tiimiimme. Mikäli kiinnostuit uudesta työmahdollisuudesta ja kokisit sopivasi tiimiimme, käythän täyttämässä hakemuksen.

TUTUSTU AVOIMIIN PAIKKOIHIN >>>

Lue lisää ura- ja tiimitarinoita

Kiinnostuitko? Tutustu avoimiin paikkoihin tai ota meihin yhteyttä.

LUE LISÄÄ