Nykymarkkinoilla kansainvälistyminen on vääjäämätöntä – ainakin jos tähdätään kasvuun. Kotimaan rajojen sisäpuolelle jääminen rajoittaa asiakkaiden, työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja sijoittajien löytymistä.

Tärkeydestään huolimatta – tai ehkä juuri siksi – kansainvälistymistä ei ole aina helppo saavuttaa. Millaisesta reseptistä kansainvälinen kasvu syntyy? Menestymiseen ei ole olemassa yhtä selkeää kaavaa, mutta on olemassa keinoja, joiden avulla yritys pystyy parantamaan mahdollisuuksiaan menestyä kansainvälisesti.

Kansainvälinen kasvu vaatii rohkeutta ja kykyä erottautua

Starian toimitusjohtaja Artti Aurasmaan mukaan kansainvälistymistä havittelevan yrityksen asenne ja kulttuuri määrittelee paljon.

”Kansainvälistymistä varten tarvitaan rohkeutta erikoistua ja kykyä kasvaa oman alansa parhaaksi. Kannustan kasvuun tähtääviä yrityksiä ajattelemaan isosti ja luottamaan omaan osaamiseensa, suotta olla vaatimaton. Kyky kasvaa joukkueena määrittelee myös kansainvälistymisessä onnistumista.”

Globaaleilla markkinoilla yritykset kilpailevat keskenään kuin yksissä suurissa Olympialaisissa ja erottautuminen voi olla haastavaa.

”On olemassa lukematon määrä vielä keksimättömiä liiketoimia ja aloja. Jos löydät oman niche-markkinan, keskity siihen rohkeasti ja pyri olemaan alan paras”, Aurasmaa rohkaisee.

Vaikka kilpailu on kovaa, ei menestystarinoiden aika ole ohi. Viime vuosina maailmalla on saatu todistaa monien niin kutsuttujen yksisarvisten, kuten Uberin, Woltin ja RELEX:in syntyä. Kansainvälistyttäessä on kuitenkin siedettävä epävarmuutta.

”Epävarmuus tulee olemaan pysyvää, sillä nurkan takana odottaa aina jokin uusi haaste, kuten lähivuosina on huomattu, mutta kansainvälinen kasvu on murroksen keskellä myös riskienhallintakeino”, Aurasmaa toteaa.

Kumppanit mahdollistavat keskittymisen

Onnistunut kansainvälinen kasvu on aina monen asian summa, mutta yksi tärkeä tekijä on, että yritys saa keksittyä rauhassa ydintekemiseensä. Tukifunktioiden on oltava kunnossa kasvua tavoitellessa, silloin kasvuun keskittyminen on helpompaa. Tähän tarvitaan avuksi kumppaneita.

”Kaikilla menestyneillä yrityksillä on taustalla pitkäjänteinen työ. Kaikkea ei ole kuitenkaan tehty yksin – eikä tarvitsekaan. Oikeat kumppanit etsimällä yritys saa keskittyä omiin vahvuuksiinsa. Yhteistyön myötä voidaan saada ihmeellisiä asioita aikaiseksi”, Aurasmaa summaa.

Modernisti toimiva taloushallinnon kumppani on tärkeässä asemassa

Laajentumisessa liiketoiminnan hallinnan tarpeet kasvavat niin merkittävästi, että hyvin toimivat, reaaliaikaiset ja läpinäkyvät digitaalisen taloushallinnon prosessit ovat tarpeen. Automaatio ja digitaaliset palvelut ketteröittävät yritysten toimintaa merkittävästi, joten ulkoistaminen modernisti toimivalle kumppanille kannattaa.

Staria tarjoaa kansainväliset talouspalvelut jo yli 40 maahan. Siitä, että talous- ja palkkapalvelut voi saada näin moneen eri maahan yhden kumppanin kautta, on merkittävä etu kansainvälisille yrityksille. Starian ONE STOP® -toimitusmallilla asiakas saa käyttönsä laajan kansainvälisen ammattilaisverkoston, jonka ansiosta paikalliset talous-, palkka- ja verotusasiat ovat kunnossa jokaisessa toimintamaassa. Keskitetty palvelumalli tarjoaa asiakkaille arjen helppoutta.

”Me Starialla olemme omalta osaltamme mahdollistaneet sen, että asiakkaamme ovat voineet keskittyä kasvuun, eikä heidän ole tarvinnut murehtia hallinnon pyörittämistä. Toimimme kasvun navigaattorina, samalla kun asiakas on tähtialuksensa ohjaimissa”, Aurasmaa kuvailee.

Asenteesta on apua, mutta menestys rakennetaan oikeilla työkaluilla

Kun rohkean asenteen ja oikeiden kumppanien lisäksi mukaan otetaan myös parhaat työkalut, on kansainvälistymiselle hyvät edellytykset. Toimintojen muuttaminen digitaalisiksi mahdollistaa operaatioiden kokonaisvaltaisemman hallinnan ja läpinäkyvillä järjestelmillä on mm. riskienhallinta kunnossa. Kun järjestelmät ovat kunnossa ja pohja on vakaa, yrityksen on merkittävästi helpompaa suunnitella ja toteuttaa kasvua.

Kansainvälinen kasvu asettaa järjestelmille kriteereitä

Yksi tärkeä kriteeri järjestelmille on niiden skaalautuvuus. Järjestelmien on pystyttävä vastaamaan sekä uusiin että alati muuttuviin vaatimuksiin, joita kasvun ja muuttuvan maailman myötä tulee vastaan jatkuvasti. Monet kansainväliset kasvuyritykset ovatkin valinneet kasvunsa tueksi NetSuite-liiketoiminta-alustan. Liiketoiminta-alusta tarjoaa pilvipohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän, joka skaalautuu yrityksen kasvun mukana ja korvaa useita erillisiä järjestelmiä tehden liiketoiminnasta tehokkaampaa. NetSuite vähentää manuaalisen työn tarvetta, joka parantaa yrityksen kannattavuutta. Lisäksi asiakas hyötyy merkittävästi back office -toimintojen tehostumisesta. Starian NetSuite-lokalisointipakettien avulla NetSuite taipuu ketterästi eri kohdemaiden paikallisiin vaatimuksiin.

Kansainvälistymistä voidaan tukea myös pienemmillä investoinneilla

Esimerkiksi Business Intelligence -ratkaisun hyödyt voivat olla kansainväliselle yritykselle merkittäviä, sillä näkyvyys kaikkiin toimintamaihin on tärkeää. BI-ratkaisulla liiketoiminnasta muodostuvaa dataa saadaan kerättyä hyötykäyttöön, jonka avulla voidaan tehdä parempia liiketoimintapäätöksiä ja esimerkiksi reagoida nopeammin muutoksiin ja poikkeamiin. Staria BI & Planning yhdistää budjetoinnin ja ennustamisen ja tekee raportoinnista helppoa. Se on nopea ottaa käyttöön ja integraatioiden avulla dataa saadaan hyödynnettyä monista eri lähteistä. Valmisintegraatioita on jo useita kymmeniä ja uusia valmistuu koko ajan.

Kiinnostaako kansainvälistyminen?
Lue aiheesta lisää!

Raportti: Mitkä ovat kansainvälisen kasvun suurimmat haasteet ja ratkaisut?

Haastattelimme 10 kasvuyrityksen talouspäättäjää saadaksemme selkeän koosteen heidän kohtaamiin kansainvälisen kasvun vaatimuksiin. Tuomme esiin myös heidän vinkkejään ja eri lähestymistapoja näiden haasteiden voittamiseksi.

Raportissa syvennymme mm. seuraaviin aihealueisiin:

  • kansainvälisten kasvuyritysten suurimmat haasteet
  • keinot haasteiden ratkaisemiseen
  • talouspäättäjien 10 kansainvälistymisen vinkkiä.